Til tross for masseoppsigelser i petroleumssektoren, er det fremdeles optimisme som preger den norske oljebransjen. Det viser den årlige bransjeundersøkelse til oljemessen Offshore Technology Days (OTD), som holdes på Straume denne uken:

Kun fire prosent av de spurte selskapene tror de selv må gjennomføre permitteringer eller oppsigelser neste år.

I tillegg tror kun 11 prosent på nedgang i egen omsetning eller nedgang i driftsoverskudd i 2015, sammenlignet med i år

.— Funnene i undersøkelsen er både uventet og overraskende. På tross av hvordan forholdene er blitt fremstilt i nyhetsbildet den siste tiden, oppgir majoriteten av leverandørbedriftene at de ser positivt på 2015. Det er svært oppsiktsvekkende, sier messesjef Peter N. Keilen.

Færre oppsigelser

Leverandørindustrien melder om et til nå sterkt år. Eksempelvis oppgir to av ti at 2014 var svakere enn året før. Leverandørene tror også på færre oppsigelser og permitteringer i tiden fremover.

Oljemessesjef Keilen peker på flere årsaker til den voldsomme optimismen.

— Det er ingen som er uenige i at det går mot trangere tider i oljebransjen, både i Norge og internasjonalt. Likevel er leverandørbedriftene mindre styrt av konjunkturene enn de store oljeselskapene, sier han.

Stor usikkerhet

Hans Henrik Ramm, uavhengig petroleumsstrategisk rådgiver, mener det ennå er stor usikkerhet i bransjen.

— Vi vet jo ikke hvordan dette går. Mange prosjekter er fremdeles under planlegging og det er vanskelig å si hvor mange av dem som faktisk vil komme, sier han.

Ramm tror ikke helt på at de som er spurt har tatt innover seg den siste utviklingen, som eksempelvis svak oljepris.

— Men det er selvfølgelig positivt at vi ser denne optimismen i leverandørindustrien, sier han.

Funn i Barentshavet

Selv om 44 prosent av de spurte bedriftene oppgir at de mener at Statoils kutt var nødvendige, tror de at i liten grad at kuttene vil ramme dem selv.

— Dette understreker at store deler av norsk leverandørindustri ikke er så avhengig av Statoil som man har fått innrykk av, mener Keilen. Han benekter at funnene i undersøkelsen kan tyde på at leverandørindustrien stikker hodet i sanden.

— Flere av de norske aktørene forholder seg til internasjonale kunder, og de siste årene har bransjen i større grad vendt blikket ut i verden, sier Keilen.

På tirsdag ble det gjort et nytt storfunn i Alta-prospektet i Barentshavet. Foreløpige beregninger viser at funnet er på mellom 88 og 314 millioner fat olje. Gassen kommer på toppen av dette.

— Funnet gjort i Barentshavet, vil også kreve et stort behov for kompetanse i årene fremover, poengter Keilen.

Peter N. Keilen, sjef for oljemessen Offshore Technology Days (OTD).
OTD