- Lovstridig fra departementet

Begrensingene på nettilgangen til skattelistene strider mot offentlighetsloven, mener generalsekretæren i Redaktørforeningen. Ingen kan straffe nettavisene som ignorerer pålegget, mener han.