• LEI AV Å VENTE: Vibeke Eriksen og Frydenbø Eiendom har i 13 år ønsket å utvikle eiendommen sin på Minde. Sammen med BIR har de utarbeidet en reguleringsplan for området, men måtte vente på kommunen sitt arbeid med en større områdeplan. - I mellomtiden må vi bare vente, og utviklingen stopper opp, sier hun. FOTO: Cicilie S. Andersen

Byplaner er årevis på overtid

Nesten alle de store områdeplanene i Bergen er kraftig forsinket. Utbyggere skylder på kommunen.