Napster saksøker sportsbutikk

Den kontroversielle musikktjenesten Napster går til retten for å kontrollere bruken av sitt eget varemerke.