Mer skatt på eiendom

En del av den økte formuesverdien på årets likning (2001) skyldes trolig 15 prosent økning i ligningsverdiene for fast eiendom, mener daglig leder Jan Syvertsen i Skattebetalerforeningen.