Lovlig og ulovlig lenking på nettet

Hvor går grensene mellom hva som er lov og hva som er ulovlig å lenke til på nettet? Fungerer åndsverkloven i den digitale verden?