Nav registrerte 3.900 flere arbeidssøkere i mars

Nav melder om det høyeste antallet arbeidssøkere siden september i fjor.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Saken oppdateres.

Ved utgangen av mars er det registrert 211.700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør 7,5 prosent av arbeidsstyrken.

Justert for sesongsvingninger økte antall arbeidssøkere med 3.900 personer fra februar.

Det kommer frem i de ferske tallene fra Nav.

– I mars har vi igjen over 210.000 arbeidssøkere registrert hos Nav. Dette er det høyeste antallet siden september i fjor, og understreker de alvorlige konsekvensene pandemien har på arbeidsmarkedet sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en uttalelse.

Tallene viser at totalt 79.607 var permitterte og søkte om dagpenger i løpet av mars. Det er 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Av dette var flest innenfor butikk- og salgsarbeid – totalt 15.322 personer.

Nav-sjefen forteller om fortsatt «svært alvorlige virkninger av pandemien på arbeidsmarkedet».

– Vi ser at restriktive tiltak slår ut umiddelbart i permitteringer. Ved hver innstramming vil ledighetstallene øke, og da tar det lenger tid før man beveger seg mot en mer normal situasjon, sier Holte til E24.

Høyest ledighet i Oslo

119.300 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av mars, noe som utgjør 4,2 prosent av arbeidsstyrken.

Ifølge Bloomberg, som har gjort en undersøkelse blant tre økonomer, var det på forhånd ventet at ledigheten ville være på 4,0 prosent.

Det er stor forskjell mellom fylkene, ifølge Nav.

Aller mest har ledigheten økt i Vestfold og Telemark samt Viken, der det er registrert henholdsvis 1.500 og 1.200 flere ledige.

I Vestland har det samtidig blitt 2.200 færre ledige.

Andelen helt arbeidsledige er størst i Oslo med 6,4 prosent, og lavest i Møre og Romsdal samt Troms og Finnmark, begge med 2,8 prosent.

Regjeringen innfører nye strengere coronatiltak i hele landet

Flere ledige butikkarbeidere

Det er ikke store endringer i antall helt ledige i de fleste yrkesgrupper. Unntaket er innenfor butikk og salg, ifølge Nav.

Her har det blitt 2.100 flere helt ledige siden februar, justert for sesongsvingninger. I denne yrkesgruppen øker også antallet delvis ledige med 1.700 personer.

– Økningen innen butikk- og salgsarbeid kommer av at flere kjøpesentre og butikker har måttet stenge i forbindelse med smitteutbrudd i ulike deler av landet, sier Holte til E24.

Samtidig forteller Nav-sjefen om store effekter fra de nylige coronatiltakene.

– Innstrammingene i spesielt Viken ser ut til å få ringvirkninger, varehandelen berøres direkte. Rådene er veldig tydelig på å redusere sosial kontakt og reisevirksomhet, sier han.

Varierende etterspørsel

Mens andelen arbeidssøkere øker, har det også blitt registrert færre nye ledige stillinger.

Nav viser til tall fra arbeidsplassen.no, som registrerte 45.700 nye ledige stillinger i løpet av mars.

Det er omtrent 2.300 nye stillinger hver dag, noe som er 100 færre enn i februar.

– Etterspørselen etter arbeidskraft varierer betydelig mellom ulike bransjer. Selv om det i enkelte bransjer nå er få ledige stillinger, er det blant annet innenfor helse, pleie og omsorg lav arbeidsledighet og et betydelig antall ledige stillinger, sier Holte.

Publisert: