Laksefamilie med oppkjøp til 126 millioner

Eide Fjordbruk fikk napp på Norsk Marin Fisk. Det sikrer både økt lakseproduksjon og styrket kompetanse på bærekraftig fôr.

BLAR OPP FOR VEKST: Eide Fjordbruk og adm. direktør Sondre Eide kjøper Norsk Marin Fisk.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Vestlandsoppdretteren Eide Fjordbruk kjøper Norsk Marin Fisk i Nordfjord for 126 millioner kroner.

Blant selgerne er MP Pensjon, gründerne Petter Bakke og Stig Bakke og tidligere Novartis-topp Åsmund Baklien, samt et kobbel med mindre lokale investorer.

Inkludert i oppkjøpet er datterselskapet Nordfjord Forsøksstasjon, som eier en forsknings- og utviklingskonsesjon (FOU) for laks- og ørretoppdrett.

De siste årene har selskapet brukt konsesjonen til å forske på bruk
av nye bærekraftige fôrressurser som fermenterte vegetabilske råvarer samt lokalprodusert tare- og innsektmel.

– Dette er en viktig og strategisk investering som forbedrer vår posisjon som en fremtidsrettet matprodusent av laks innen bærekraft, teknologi og kvalitet, sier Sondre Eide til E24.

Les også

Blir verdens første klimanøytrale lakseoppdretter

Fra torsk til lakseforskning

Norsk Marin Fisk satset i mange år på torskeoppdrett, men måtte gi opp i 2011 grunnet manglende lønnsomhet.

Samme år klarte imidlertid selskapet å sikre seg den nevnte FOU-konsesjonen, og det har gitt grunnlag for lønnsom lakseproduksjon i flere år.

Nordfjord Forsøksstasjon har rådet over en maksimalt tillatt biomasse på 1.300 tonn, noe som muliggjør en årlig produksjon på i underkant av 1.600 tonn ved effektiv drift.

I årene 2016-2017 hadde selskapet en samlet omsetning på 110 millioner og overskudd på 28 millioner.

Årene 2018–2019 har imidlertid vært preget av mer biologiske utfordringer, med en total omsetning på 73 millioner og årsresultat på fem millioner.

Eide Fjordbruk har fra før en årlig produksjonskapasitet på rundt 13.000 tonn, som nå økes med 12 prosent gjennom oppkjøpet.

– Vi vurderer lokalitetene deres i Nordfjord som svært godt
egnet både for forsøksvirksomhet og matproduksjon i sjø, sier Eide.

Rabatt til vanlig konsesjon

I motsetning til en ordinær laksekonsesjon, som er evigvarende, må FOU-konsesjoner fornyes gjennom en søknadsprosess hvert tredje år. Det må gjøres neste gang i 2023.

Det forklarer også den lave prisen Eide betaler sammenlignet med en ordinær konsesjon av samme størrelse. Snittprisen som ble betalt i myndighetenes auksjon av nye konsesjoner i sommer var 220 kroner per kilo MTB.

Det impliserer en verdi på nær 290 millioner for en ordinær konsesjon av samme størrelse som Eide Fjordbruk nå betaler 126 millioner for.

– Vi har vært opptatt av tilgangen til kompetanse på bærekraftig fôr, som passer perfekt med vår strategi om å levere hundre prosent klimanøytral laks, sier Eide.

Driften ved Nordfjord Forsøksstasjon foregår i samarbeid med Veterinærinstituttet, NMBU, fôrprodusenten Polarfeed og veterinærtjenesten Fishguard.

– Nesten 95 prosent av klimaavtrykket fra norsk laks kommer fra fôr og fôrråvarer. Dette har vi gode muligheter for å redusere ved å utvikle nye råvarer og produsere disse lokalt, sier Eide.

Eide Fjordbruk er i ferd med å lansere en egen merkevare med karbonnøytrale lakseprodukter.

– Vi ser at markedet etterspør, og er villige til å betale for, økte krav til kvalitet og forbedrede produksjonsmetoder. For oss er det avgjørende å være en pådriver for å utvikle næringen i ytterligere klimavennlig retning, sier Eide.

Publisert: