Trond Mohn saksøkes av tidligere ansatt

Trond Mohn beskyldes for svertekampanje av sin tidligere finansdirektør. På vitnelisten finner man både Mohns tvillingbror og kjendisinvestor Øystein Stray Spetalen.

Trond Mohn saksøkes av tidligere ansatt. Hordaland tingrett vil torsdag behandle om søksmålet skal få full rettslig prøving.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Grunnlaget for søksmålet mot Trond Mohn er en årelang konflikt med Tor Johannessen. Konflikten daterer seg tilbake til tidlig 90-tall, da Johannessen var finansdirektør i Frank Mohn-konsernet.

Torsdag vil Hordaland tingrett i rettsmøte ta stilling til om saken skal til hovedforhandling og få full rettslig prøving.

På forespørsel fra Bergens Tidende/E24 ønsker ikke Mohn å kommentere saken eller beskyldningene mot ham.

– Vi har ikke annen kommentar til dette enn at Mohns oppfatning er at søksmålet er grunnløst, og at det ikke kan føre frem for noen del, sier advokat Arild Dyngeland i Schjødt, som representerer Mohn i søksmålet.

– Utsatt for svertekampanje

Johannessen har fremmet to erstatningskrav mot Trond Mohn. Det første kravet er for tapt arbeidsinntekt etter det han påstår er en svertekampanje utført av Mohn i finansmiljøet.

Den tidligere finansdirektøren hevder han ble gjort til syndebukk for de store rentetapene i Frank Mohn-konsernet i 1994 og tvunget til å si opp.

– Johannessen ble presset til å fratre sin stilling som finansdirektør. Johannessen er av den oppfatning at Mohn har brukt sin posisjon i finansmiljøet til å ødelegge hans muligheter på markedet, og at han følgelig er ansvarlig for tapt arbeidsinntekt i perioden, sier Johannessens prosessfullmektig Mette Yvonne Larsen.

Etter det Larsen omtaler som en urettmessig fratredelse fra Frank Mohn-konsernet, skal Johannessen aldri ha kommet tilbake til toppen i norsk næringsliv, opplyser Larsen.

– Johannessen har hatt ulike prosjekter og stillinger i den aktuelle perioden, men dette har vært stillinger han har vært overkvalifisert for. Han har hatt et betydelig inntektstap, sier den profilerte advokaten.

– Tvunget til å selge aksjer

Videre krever Johannessen erstatning for det han hevder var et påtvunget salg av egne aksjer i Frank Mohn-konsernet tilbake til Trond Mohn.

Aksjer som ifølge Johannessen ville ha gitt ham en 2,5 prosents eierandel i Frank Mohn-konsernet på daværende tidspunkt.

– Aksjesalget bygger på en ugyldig avtale, og Johannessen krever nå erstatning for at disse aksjene ble solgt videre, sier Larsen.

Skulle Johannessen få rettens medhold for sitt krav og bli tilkjent erstatning, vil det dermed potensielt kunne medføre en stor erstatningsutbetaling. Frank Mohn-konsernet ble solgt til svenske Alfa Laval i 2014 for 13 milliarder kroner.

– Krever økonomisk erstatning

– Hvorfor har din klient ventet så lenge med å rette søksmål mot Mohn?

– Saken bygger på kompliserte juridiske og faktiske vurderinger. Johannessen har ikke hatt tilstrekkelig kunnskap om Mohns opptreden og de følgene det har hatt for hans mulighet til å gå til sak før det siste året, sier Larsen.

På spørsmål om hva saksøker håper å oppnå med søksmålet så mange år etter de påståtte hendelsene, er Larsen klar:

– Johannessen håper å oppnå en økonomisk erstatning for sine tap og en rettslig anerkjennelse av den påkjenningen dette har vært for ham.

Stein Mohn skal vitne mot broren

Til å vitne for seg har Johannessen hentet inn Trond Mohns bror, Stein Mohn, og den profilerte eiendomsinvestoren Jarle Nordnes. Det er offentlig kjent at forholdet mellom de to brødrene Mohn har vært konfliktfylt.

– Stein Mohn vil blant annet få spørsmål om Johannessens posisjon i Frank Mohn-konsernet og Mohns opptreden. Nordnes vil belyse Mohns rolle i svertingen av Johannessens navn i finansbransjen, sier Larsen.

Trond Mohn har ført opp den profilerte investoren Øystein Stray Spetalen som vitne i rettsforhandlingene.

Den profilerte investoren Øystein Stray Spetalen vil vitne for Trond Mohn torsdag.

Stusser over Spetalens rolle

Den profilerte investoren bekrefter til BT/E24 at han skal vitne i saken, men vil ikke kommentere hans forbindelse til saksøker. Det er oppgitt i sakens dokumenter at Spetalen skal forklare seg om personlige erfaringer med Johannessens virke.

Johannessens advokat Mette Yvonne Larsen stusser over Spetalens rolle i saken.

Hun oppgir at det ikke er kjent at det har vært noe stor forretningsforbindelse mellom Johannessen og Spetalen.

Publisert: