Ønsker kraftkrevende industri velkommen: – Vi har kraft og arealer

En mulig knapphet på kraft fremover kan bli gull verdt for aktører med ledige arealer til ny industri i regioner med kraftoverskudd. Mange aktører ønsker å bli vertskap for batterifabrikker og datasentre.

Lista Renewable Energy Park er et privateid område med god tilgang på arealer og kraft som forsøker å lokke til seg ny industri. Her daglig leder Helge D. Mikalsen, Per Gunnar Andersen, Arne Marthinsen og Arne Sten Mikalsen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Mens industrimiljøet på Mongstad i Vestland fylke frykter at mangel på nettkapasitet vil true nye jobber innen hydroLgen og CO₂-lagring, har andre rikelig tilgang på kraft.

Tonstad datapark i Sirdal kommune mener de sitter på gode muligheter. Det privateide industriområdet har 300 mål regulert til industri og har søkt NVE om konsesjon om å få koble til opptil 300 megawatt kapasitet.

Tore Knapskog i Tonstad datapark.

– Så langt markedsfører vi dette området mot datasentre i hyperskala som trenger mye strøm, eller mot en form for campus med mange små datasenter-aktører, sier Tore Knapskog i Tonstad datapark til E24.

– Vi ønsker også å lokke til oss batteriproduksjon og hydrogenproduksjon, som nå kommer for fullt, sier han.

Knapskog har registrert at noen områder i landet ikke har så god tilgang på kraftlinjer og strøm som næringslivet ønsker. Han inviterer gjerne kraftkrevende industri til Sirdal kommune.

– De er hjertelig velkomne. Vi har kraft og arealer, kommunen har åpne armer og er i ferd med å regulere nye boligfelt. Dette er en liten kommune, og det er ikke et tungrodd system, sier han.

Tonstad er stedet hvor den nye kraftkabelen mellom Norge og Tyskland er koblet til det norske nettet.

Privateide Tonstad datapark i Sirdal kommune er en av flere aktører som har tilgang på industriarealer nær et sentralt knutepunkt i kraftnettet.

– Viktig å oppsøke kraften

Det å ha ferdig regulerte industriområder og god tilgang på kraft kan bli gull verdt fremover. Aktører som Statnett og NVE venter at kraftforbruket vil øke mye når Norge elektrifiseres. Kraften er imidlertid ujevnt fordelt, og avhenger av hvor kraftverkene og de store overføringslinjene ligger, og forbruksutviklingen i området.

Da Elkem nylig valgte hvor de skulle legge sin nye fabrikk for anodegrafitt til batterier, endte de på Porsgrunn, blant annet fordi det er god tilgang på kraft der.

– Jeg er ganske overbevist om at den som sitter med tilgang på kraft vil komme seirende ut. Det blir viktig for dem som skal drive kraftkrevende industri fremover å oppsøke kraften der den er, sier Knapskog.

– Må ha konsesjon

Lista Renewable Energy Park er et annet privateid område med god tilgang på arealer og kraft som forsøker å lokke til seg ny industri.

– Vi jobber med industriutvikling og kjøpte for mange år siden en flyplass på 5.000 mål av Forsvaret. I dette området er det regulert 2.000 mål til industri, som for eksempel kan være batterifabrikker, datasentre, landbasert oppdrett eller annen industri, sier Helge Mikalsen i Lista Renewable Energy Park til E24.

– Vi har konsesjon fra NVE på å koble til 200 megawatt, og vi har strømkapasitet fra flere hold slik at vi er redundant. Å si at det er tilgjengelig kraft er ikke nok i dag. Du må ha konsesjon og kunne bygge den innen en viss tid. Det holder ikke bare å være lokalisert nært en transformatorstasjon, sier han.

– Diskusjon om norsk kraft

IKT Norge sa nylig til E24 at de frykter kamp om strømmen mellom ulike bransjer hvis det blir knapphet på strøm om noen år. De håper at datasentre ikke nedprioriteres.

– Jeg tror nok det kan bli en diskusjon om hva norsk kraft skal brukes til, sier Mikalsen.

– Her hos oss har vi kraft og kan bruke den til hva vi vil, men det vil være mindre kapasitet tilgjengelig etter hvert. Det er allerede en kamp om kraften, og vi ser at det tar tid å få koblet på nytt forbruk, sier han.

Han viser til at det pågår elektrifisering av mange bransjer, og at flere land Europa begynner å slite med å få nok kraft til å utvikle ny industri.

– Vi ser nå at det går mye kraft til datasenter i Danmark, mens dansk industri også har behov for strøm, sier Mikalsen.

Mange aktører ønsker å være vertskap for batteriproduksjon. Morrow Batteries har fått 19 forslag til lokalisering.

Mange vil ha batterifabrikk

Det er flere store prosjekter på trappene fra kraftkrevende industri, inkludert datasentre og flere batterifabrikker som Freyr i Mo i Rana og Morrow Batteries.

Mange aktører står klare med arealer til Morrow Batteries, som eies av Bjørn Rune Gjelsten, Agder Energi og Frederic Hauges Bellona og deres batterisatsing Beba. Selskapet har fått respons fra hele 19 aktører i Sør-Norge som ønsker å være vertskap, inkludert Tonstad datapark og Lista Renewable Energy Park.

– Det at Sørlandet nå står klare med 19 gode tomte-alternativer som bare venter på ny industri er et viktig poeng tilbyderne og regionen må ta med seg videre, sa administrerende direktør Terje Andersen i Morrow Batteries i en melding nylig.

Stiller strenge krav

Men kraftkrevende industri har flere krav enn bare kraft og nett. Morrow Batteries ønsker blant annet tilgang på kraft, et stort område, kompetent arbeidskraft og nærhet til universiteter og andre kompetansemiljøer. Andre aktører ønsker også nærhet til byer og flyplasser.

Datasentre har en lang sjekkliste før de bestemmer seg for lokalisering, ifølge Tor Kristian Gyland i det Smedvig-eide datasenterselskapet Green Mountain. Selskapet har mer enn tredoblet omsetningen på tre år, og har datasentre blant annet på Rennesøy og Rjukan.

– Utfordringen vi har med en del lokasjoner er at de ligger langt unna de store befolkningssentrene. Det krever mye personell å bygge og drive datasentre, og det er kostnadsdrivende å hente arbeidskraften utenfra, sier Gyland til E24.

Tor Kristian Gyland i datasenterselskapet Green Mountain.

– Nett er ekstremt viktig

Han vil ikke sette kroken på døren for industrisentre langt unna storbyene, men mener de må vende seg til kunder som kan akseptere dette. Gyland tror veksten i bransjen vil bremse hvis den må legge sentrene der det er best tilgang på kraft. Internasjonale kunder vil ha nærhet til flyplasser og byer.

– Hvis det blir et scenario for vår næring, vil utviklingen bli begrenset. Kunder som vi klarer å legge utenfor storbyene i dag er slike som Volkswagens tungregnesenter på Rjukan, som krever lite folk til driften og der kunden har lite tilstedeværelse. I motsatt tilfelle er det ofte krav fra kunden å ligge nær storbyene, sier han.

– Nett er ekstremt viktig fremover, at kraften kommer dit den trengs, sier Gyland.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: