Regjeringen vil fase ut kullkraft på Svalbard

Kullkraftverket i Longyearbyen skal fases ut, samtidig varsles en ny energiplan for Svalbard.

SLUTT: Det gamle kullkraftverket i Longyearbyen skal fases ut over de neste årene.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Det har regjeringen besluttet, bekrefter Olje- og energidepartementet i en pressemelding mandag.

Siden 1983 har kullkraftverket Longyear Energiverk forsynt Longyearbyen med strøm og fjernvarme. Men nå er anlegget slitt, gir store utslipp og har store vedlikeholdskostnader. Derfor har regjeringen nå besluttet at anlegget skal fases ut.

– Det er gjort et stort arbeid i å vurdere mulige energiløsninger de siste årene. Denne høsten har vi kommet viktige skritt videre i vurderingene av hvordan vi kan få på plass en ny energiløsning for Longyearbyen, sier olje- og energiminister Tina Bru i meldingen.

Planen er at en ny løsning skal være på plass i løpet av to til fem år. For å beholde forsyningssikkerheten på Svalbard vil overgangen gjøres gradvis.

Ifølge departementet bør den nye energiforsyningen ta utgangspunkt i et nytt kraftvarmeverk, basert på eksempelvis naturgass eller pellets, i kombinasjon med en gradvis innfasing av mer fornybar energi.

Svalbard mister sitt eneste bankkontor: – Kan bli vanskeligere å få boliglån

39 gruveansatte rammes

Det er statseide Store Norske som i dag drifter Gruve 7 som produserer kull til kullkraftverket. Det er 39 ansatte ved anlegget.

Næringsminister Iselin Nybø understreker at en viktig del av driftsgrunnlaget til Gruve 7 vil falle bort når kullkraftverket erstattes av en mer miljøvennlig energiløsning.

– Det er da naturlig at selskapets styre, samt staten som eier, vurderer hvilke konsekvenser dette bør få for gruvevirksomheten. Store Norske har vært, og vil også fremover være, en meget sentral aktør for Svalbardsamfunnet Jeg legger derfor vekt på å ha en god prosess med alle berørte parter om dette, sier Nybø.

Regjeringen tar sikte på å presentere rammene for en ny energiplan og prosessen videre for en ny energiløsning i forbindelse med svalbardbudsjettet 2022, som legges frem i forbindelse med statsbudsjettet.

RAMMES: Gruve 7 på Svalbard rammes når Regjeringen nå har lagt opp til å gå fra kullkraft til nye energiløsninger i Longyearbyen.
Regjeringen sier nei til allianse mot kullkraft

– Ringvirkninger for hele Svalbard

– Dagens beslutning peker mot en sannsynlig avslutning av Gruve 7, sier administrerende direktør Jan Morten Ertsaas i Store Norske i en melding.

Han legger til at bortfallet av de 39 arbeidsplassene ved gruven kommer i tillegg til de som forsvinner i Svea og Lunckefjell om noen år.

– Dette påvirker ikke bare våre ansatte, men vil ha ringvirkninger for hele Svalbard, sier Ertsaas.

Han legger til at de har vært forberedt på beslutningen og er positiv til omleggingen til en ny energiløsning i Longyearbyen.

–  Vi jobber nå med nye satsingsområder med mål om å skape nye stabile, fremtidsrettede, helårlige arbeidsplasser på Svalbard. Som en del av dette har vi signalisert at vi ønsker en rolle i den nye energiløsningen, sier Ertsaas.

Publisert: