Grønt lys for lakseavgift

SV fikk gjennomslag for innføring av ny avgift på oppdrettsfisk.