• NY AVGIFT: SV fikk napp hos stortingsflertallet for ny avgift på oppdrettsfisk. Inntektene fra avgiften skal tilføres vertskommunene (Arkivfoto). FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Grønt lys for lakseavgift

SV fikk gjennomslag for innføring av ny avgift på oppdrettsfisk.