IEA: Opec-uenighet gir strammere marked

Det internasjonale energibyrået tror det kan bli ruglete i oljemarkedet fremover dersom ikke Opec og samarbeidslandene kommer til enighet om produksjonskvoter.

Majnoon-feltet i Irak
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Det internasjonale energibyrået (IEA) venter en global oljeetterspørsel på 99,45 millioner fat per dag i 2022, uendret fra forrige måned.

Det fremgår av IEAs seneste månedsrapport for juli, offentliggjort tirsdag.

Anslaget for verdens oljeetterspørsel i første kvartal 2022 er på 98,24 millioner fat per dag, en nedjustering med 40.000 fat fra forrige rapport. I andre kvartal 2022 ventes det en global etterspørsel på 98,67 millioner fat per dag, en oppjustering med 100.000 fat fra forrige måned.

I tredje kvartal 2022 ser IEA nå en etterspørsel på 100,27 millioner fat per dag, stigende til 100,60 millioner fat per dag i fjerde kvartal. Tredjekvartalsanslaget nedjusteres med 80.000 fat, mens fjerdekvartalsestimatet er uendret.

Videre ser IEA nå en global oljeetterspørsel på 96,45 millioner fat per dag i 2021, en oppjustering med 60.000 fat fra forrige måneds anslag.

Mer spesifikt ventes den globale oljeetterspørselen å ligge på 98,05 millioner fat per dag i tredje kvartal, en oppjustering med 90.000 fat, mens det ventes en etterspørsel på 99,36 millioner fat per dag i fjerde kvartal. Fjerdekvartalsanslaget høynes dermed med 50.000 fat per dag, fremgår det.

Les også

Opec-usikkerhet tynger oljeprisen: Ned mer enn fem dollar på to dager

Venter rekordstore lagertrekk

IEA skriver at med mindre det inngås et kompromiss, betyr Opec+ sin ubesluttsomhet og fastlåste diskusjoner rundt produksjonskvoter et betydelig strammere oljemarked fremover, på samme tid som at etterspørselen henter seg inn fra fjorårets bunnivå.

IEA viser til at Opec+-delegatene provisorisk var enige om å øke produksjonen med rundt 400.000 fat per dag per måned fra august til de nåværende kuttene på 5,8 millioner fat per dag er avviklet. Dette var en avtale De forente arabiske emirater (UAE) nektet å undertegne, ettersom de ønsker å oppnå en høyere baseline-produksjon.

«På samme tid, muligheten for at det blir en kamp om markedsandeler (…) henger over markedet, så vel som potensialet for at høye drivstoffpriser kan oppmuntre inflasjonen og skade en skjør økonomi», skriver IEA, som også viser til at den smittsomme deltavarianten av coronaviruset kan legge et lokk på sentimentet i de kommende månedene.

På IEAs estimater, ligger det an til et rekordstort lagertrekk i råoljelagrene i tredje kvartal 2021 – på minst et tiår. Produktlagrene er også ventet å falle på grunn av økt bilforbruk. I USA viser data at mobilitetsbruken de siste ukene har overgått nivåene fra før pandemien.

Oljemarkedene vil trolig forbli volatile inntil det er klarhet rundt produksjonspolitikken i Opec+.

«Og volatilitet hjelper ikke med å sikre en ryddig og sikker energiovergang – ei heller er det i interessen til hverken produsenter eller konsumenter», avslutter IEA.

Liten økning i produksjon utenfor Opec

IEA anslår at oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil bli på 65,69 millioner fat per dag i 2022, sammenlignet med anslaget på 65,65 millioner fat per dag i forrige rapport.

Tallene inkluderer råolje, kondensater og NGL, samt olje fra ikke-konvensjonelle kilder.

Oljeproduksjonen i land utenfor Opec i 2021 anslås å være 63,93 millioner, uendret fra forrige rapport.

USAs produksjon estimeres til 16,58 millioner fat per dag i 2021, stigende til 17,53 millioner fat per dag. Til sammenligning anslo IEA i forrige måned en produksjon på 16,53 millioner fat per dag, stigende til 17,50 millioner fat per dag.

Publisert: