Kan tape tusener

Ungdommer kan gå glipp av tusener på grunn av manglende kunnskap om arbeidslivets rettigheter.