Krisetall for Rieber

GC Rieber forverret resultatet med 900 millioner.