Nordnorske kraftselskaper om vindskatt: – Katastrofe

Varanger Kraft og Finnmark Krafts vindkraftverk må få tilført mer kapital for å unngå konkurs etter regjeringens forslag til grunnrenteskatt, hevder selskapene. – For oss i nord er forslaget en katastrofe, sier økonomisjef.

Dette er Hamnefjell vindkraftverk.
Publisert: Publisert:

De to kraftselskapene har regnet på effektene av regjeringens skatteforslag og omtalt dem i et faktanotat.

«Regjeringens forslag til nytt skatteregime er svært negativt for vindkraftindustrien», skriver Varanger Kraft og Finnmark Kraft i notatet.

Selskapene driver flere vindkraftanlegg i Finnmark, og sier at noen eldre anlegg kan stå i fare for å gå konkurs etter regjeringens forslag.

«Konsekvensene for disse parkene, med skatteforslaget og en kraftpris på nivå med snittet de siste 15 år, er behov for tilførsel av kapital eller konkurs. Ingen av disse vil gi avkastning over anleggenes levetider med dagens kraftpriser», skriver de.

Det har kommet advarsler om konkursfare i vindkraften fra både Finans Norge, fornybaraktører som Aneo og Cloudberry, vindbransjens organisasjon Norwea og aluminiumsprodusentene Alcoa og Hydro.

Frykter konkurser i vindkraften: – En internasjonal skandale

Mangler 100 millioner

Når konsesjonen for Raggo1 utløper i 2043, vil staten ha tatt inn 205 millioner kroner i grunnrenteskatt gitt en kraftpris på 30 øre kilowattimen, og eierne vil mangle seks millioner på å få pengene tilbake, beregner Finnmark Kraft og Varanger Kraft i sitt notat.

Når konsesjonen for Hamnefjell utløper i 2042 vil staten ha tatt inn 228 millioner i grunnrenteskatt, gitt en kraftpris på 30 øre, og eierne vil mangle 100 millioner på å få tilbake pengene sine, anslår de to kraftselskapene.

Varanger Kraft eies av syv kommuner i Øst-Finnmark. Finnmark Kraft eies av syv kraftselskaper og Finnmarkseiendommen.

Økonomisjef Marius Stabell i Finnmark Kraft vet ikke om eierne vil skyte inn mer penger i Raggo1 og Hamnefjell for å unngå konkurs.

Økonomisjef Marius Stabell i Finnmark Kraft.

– Jeg kan ikke svare på hva eierne vil gjøre, men jeg kan ikke tro at de vil tilføre mer penger bare for å betale dem ut igjen til staten, i form av grunnrenteskatt, sier Stabell.

– Men da er alternativet å la anleggene gå konkurs?

– Vi kan jo krysse fingrene for at vi får sørnorske priser, da. Men uten høyere priser er det ekstremt krevende. Anskaffelseskostnaden i de gamle anleggene er betydelig, og da blir det krevende når vi ikke får fradrag i grunnrenteskatten. For oss i nord er dagens forslag en katastrofe, sier han.

Statkraft om høyere kraftskatter: – Vil svekke investeringsmulighetene

– Finnes ikke her

Regjeringens skattegrep vil over natten redusere egenkapitalen med 69 millioner for kraftverket Raggo1 og med 151 millioner for kraftverket Hamnefjell, ifølge de to selskapene.

– Det ble innført en ordning med skattemessige avskrivningsregler i 2015 hvor vi fikk skrive ned verdiene over fem år. De anleggene som var en del av denne ordningen er nå avskrevet til null, og vil ikke få noe fradrag for investeringskostnaden når grunnrenteskatten beregnes, sier Stabell.

– Den superprofitten grunnrenteskatten legger til grunn, den finnes ikke her i nord. Denne ordningen medfører at vi får vansker med å overholde våre forpliktelser overfor bankene og eksterne, sier han.

Finnmark Kraft og Varanger Kraft mener skatteforslaget er ødeleggende for lokal verdiskapning og fjerner både evne og vilje til å investere i ny fornybar kraftproduksjon.

Mener vindskatt rammer uheldig: – Forslaget bør utsettes og utredes

– En trygg fremtid

Det er Finansdepartementet som behandler skatter og avgifter. Så langt er forslaget ikke sendt på høring, selv om det skal tre i kraft ved nyttår. E24 har spurt olje- og energiminister Terje Aasland om det er akseptabelt at vindkraftverk i Nord-Norge kan gå konkurs.

– Nå skal vi sende også denne vindkraftskatten ut på høring, sier Aasland.

Han håper aktørene vil gi sine innspill og at høringen gir «et godt fundament» for å få riktig innretning på grunnrenteskatten.

Aasland har tatt til orde for å bygge ut mer kraft og nett for å sikre kraft til ny industri og elektrifisering av eksisterende industri. Kraftbransjen og finansbransjen mener imidlertid at regjeringens skattegrep vil ramme investeringer i vannkraft og vindkraft.

– Vi ønsker å legge til rette for at de som produserer vindkraft i dag skal ha en trygg fremtid. Vi ønsker å motivere for nye investeringer, og vi ønsker å gi kommunene mer igjen av verdiene som skapes lokalt, sier Aasland.

– Vil Olje- og energidepartementet ha en hånd på rattet når skatten blir utformet, så det ikke blir uheldige konsekvenser?

– Nå er det jo Finansdepartementet som håndterer skatter og avgifter. Men vi er veldig enige i regjeringen om at når det gjelder vindkraft på land skal kommunene som stiller med areal sitte igjen med mer. Vi mener det er helt riktig med grunnrenteskatt også på vindkraften, men den må innrettes sånn at vi også får inn fremtidige investeringer, sier Aasland.

Fra venstre: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).
Økt skatt på vannkraft: SKL og Agder Energi vil droppe milliardprosjekter

Avviser ekstraordinære inntekter

Mange vindkraftverk er prosjektfinansiert og selger kraften sin på langsiktige avtaler (PPA), hvor prisene gjerne ligger på rundt 30 øre kilowattimen. Det er på linje med snittprisen i prisområdet Nord-Norge (NO4) de siste 15 årene, påpeker Varanger Kraft og Finnmark Kraft i sitt notat.

De to selskapene mener at det ikke har vært ekstraordinære inntekter og ekstraordinær avkastning i Nord-Norge. Det kan heller ikke forventes, mener de.

«Etter vårt syn er begrunnelsen for å innføre grunnrenteskatt på vindkraft ikke til stede. Det oppstår ikke ekstraordinær avkastning (grunnrente) på vindkraftanlegg, spesielt ikke i Nord-Norge», skriver kraftselskapene.

– Katastrofal beskatning

Dersom Stortinget likevel vil innføre grunnrenteskatt på vindkraft, må anlegg som er helt eller delvis nedskrevet skjermes, mener kraftselskapene.

Hvis ikke vil anleggene måtte tilføres ny egenkapital, eller gå konkurs, advarer de.

«Forslaget fra regjeringen innebærer en kraftig endring i skatter og avgifter for vindkraft generelt, og en katastrofal beskatning av helt- eller delvis nedskrevne vindkraftprosjekter», skriver de.

– Hva tenker du om denne prosessen?

– Man må stille seg spørrende til den. Normalt går et forslag ut på høring, og så tilrettelegger man ut fra tilbakemeldingene fra bransjen. Her beslutter man noe, og så skal det ut på høring før man har sett konsekvensene av forslaget, sier Stabell.

Publisert: