Statkraft tjente 3,8 milliarder kroner i tredje kvartal

Den statlige kraftprodusenten gjorde det dårligere på bunnlinjen, men doblet nesten det underliggende driftsresultatet.

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.
Publisert: Publisert:

Statkraft fikk et resultat etter skatt på 3,83 milliarder kroner i tredje kvartal, viser den ferske kvartalsrapporten. Det er ned fra 4,96 milliarder kroner på samme tid i fjor.

Fjorårets bunnlinje var høyere enn årets blant annet fordi Statkraft i fjor skrev opp igjen verdiene på nordiske vindkraftverk og tyske gasskraftverk med 3,1 milliarder kroner på grunn av bedre markedsutsikter. Disse verdiene ble nedskrevet i 2020.

I tillegg fikk Statkraft inn mindre penger fra eierskapet i Agder Energi i årets tredje kvartal, på grunn av effekter knyttet til prissikring.

Det underliggende driftsresultatet økte på sin side til 8,96 milliarder, mot 4,61 milliarder i tredje kvartal i 2021.

Takket ja til fastpris på 6,49 kroner for strøm: – Jeg fikk panikk

Dyr strøm

Strømprisen i Sør-Norge var på høye nivåer i juli, august og september, og slo rekorder mot slutten av august. De høye kraftprisene var med på å drive det sterkere underliggende driftsresultatet til Statkraft.

Den gjennomsnittlige kraftprisen i Norden (den nordiske systemprisen) gjennom kvartalet var på rekordhøye 176 euro megawattimen, skriver selskapet i meldingen.

Den samlede kraftproduksjonen til Statkraft falt noe i kvartalet, som selskapet forklarer med lavere vannkraftproduksjon i Norge. Produksjonen endte på 12,2 terrawattimer, ned 3,1 terrawattimer.

– Energikrisen i Europa fortsatte igjennom tredje kvartal som følge av Russlands invasjon av Ukraina tidligere i år. Historisk høye kraftpriser har vært en vedvarende byrde for europeiske forbrukere og industri. Statkraft reduserte sin vannkraftproduksjon i Sør-Norge betraktelig for å lagre vann for den kommende vinteren, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

Historisk sterkt år så langt

Statkraft har aldri hatt bedre resultater i årets første ni måneder. Så langt i år er selskapets underliggende driftsresultat (ebit) på 30,7 milliarder kroner, mens resultat etter skatt er på 14 milliarder.

– Stabil drift, en solid finansiell posisjon og en sterk likviditetsreserve gjør Statkraft godt rustet under den pågående energikrisen i Europe, sier Rynning-Tønnesen.

Statkraft peker samtidig på at den foreslått skattegrepene til regjeringen på kraftproduksjon, med høyere grunnrenteskatt og ekstraskatt når strømmen er dyre (høyprisbidrag), vil «ha en negativ effekt på våre
prosjekters lønnsomhet og vår investeringskapasitet.»

Publisert: