Obligasjonseierne i SAS godkjenner redningsplan

Onsdag kom det avgjørende svaret fra kreditorene som SAS trengte. Nå er det bare aksjonærenes avstemming den 22. september som gjenstår før SAS har landet redningsplanen.

Illustrasjonsbilde
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Etter at coronapandemien slo til og sendte luftfarten ut i sin største krise noensinne, kom SAS i slutten av juni på banen med et forslag til en redningsplan.

Den opprinnelige planen fikk ikke nok støtte blant kreditorene. SAS avlyste de planlagte kreditormøtene og etter hvert kom ledelsen i sommer med et revidert forslag på bordet.

I august gjorde ledelsen det klart at de ikke ville strekke seg lenger enn de allerede hadde gjort.

I forbindelse med den reviderte planen ble en ny dato for kreditormøtene satt til 2. september og nå er resultatene klare.

SAS bekrefter onsdag i en børsmelding at de har fått et stort nok flertall fra obligasjonseierne for redningsplanen.

Samlet sett har SAS fått 82 prosent støtte i hybridobligasjonen (på 1,5 milliarder svenske kroner) og 74 prosent i obligasjonslånet (på 2,24 milliarder kroner) for forslagene i redningsplanen.

Bloomberg meldte om nyheten først, med henvisning til Lars Lönnquist som leder gruppen med obligasjonseierne.

Børsmelding fra SAS – kreditormøte

– Gunstig avtale

Pakken kreditorene nå har stemt for innebærer at de med hybridobligasjonen får konvertert 90 prosent av gjelden til aksjer, med en kurs på 1,16 kroner stykket.

Kreditorene i obligasjonen skal på sin side konvertere all gjelden til en ny evigvarende hybridobligasjon, men vil også få muligheten til å bytte gjelden sin over til aksjer med et tak på 50 prosent av gjelden.

I tillegg til å konvertere og dermed bli kvitt milliarder i gjeld skal SAS også låne friske penger av den svenske og danske staten, samt hente inn milliarder i frisk ny egenkapital.

Analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank påpeker at både EUs konkurransemyndigheter, samt den svenske og danske staten tidligere har gitt sin støtte til planen:

– Dermed er SAS reddet fra en ellers truende konkurs, skriver Pedersen i en oppdatering.

– Særlig obligasjonseierne har etter vår vurdering fått en meget gunstig avtale, på bekostning av aksjonærene, fortsetter han og legger til at dagens aksjonærer blir sittende igjen med rundt fem prosent eierandel etter gjeldskonverteringen.

SAS-ledelsen vil ikke endre mer på redningsplanen: – Dette er ikke et forhandlingsutspill

Et stort flertall

SAS har to kreditorgrupper som skulle stemme. I obligasjonslånet måtte minst 80 prosent av de oppmøtte kreditorene i obligasjonen stemme ja til forslaget, ifølge finansdirektøren i selskapet. I hybridobligasjonen var terskelen 67 prosent av de oppmøtte.

Ifølge SAS fikk selskapet tommel opp fra obligasjonseierne som eier 74 prosent av lånet, totalt 99,17 prosent av stemmene på møtet.

I hybridobligasjonen har eiere av 82 prosent av beløpet sagt ja, tilsvarende 97,72 av stemmene på møtet.

Da den tidlige akseptfristen gikk ut 26. august ble det klart at selskapet så ut til å ha nok støtte i hybridobligasjonen, men det manglet noen prosent i obligasjonen.

Den neste store milepælen i tidsplanen til SAS er den ekstraordinære generalforsamlingen som skal avholdes 22. september i Stockholm. Der skal aksjonærene si sitt.

Bakgrunn: Slik er redningsplanen til SAS

Planen som ble lansert 30. juni går i hovedtrekk ut på:

  • Fire milliarder svenske kroner i kostnadsforbedringer innen 2022
  • En rettet emisjon der de største aksjonærene kjøper nye aksjer til 2,006 milliarder svenske kroner for 1,16 svenske kroner per stykk (Sverige, Danmark og Wallenberg-familien)
  • En emisjon på 3,99 milliarder svenske kroner som tilbys eksisterende aksjonærer på 1,16 kroner per aksje (hver aksjonær mottar ni tegningsrettigheter for nye aksjer for hver aksje de eier fra før)
  • Utstedelse av hybrid gjeld for totalt 6,0 milliarder svenske kroner til den svenske og danske staten, fordelt på to lån på 5,0 og 1,0 milliarder
  • 81,3 prosent av obligasjonslånet på 2,25 milliarder som forfaller i november 2022 konverteres til aksjer
  • 70,8 prosent av den eksisterende hybridobligasjonen på 1,5 milliarder konverteres til aksjer

Den 7. august ble følgende endret:

  • Hybridgjelden på totalt 6,0 milliarder tilbys økt rente
  • 81,3 prosent av obligasjonslånet på 2,25 milliarder som forfaller i november 2022 skal ikke lenger konverteres til konverteres til aksjer. I stedet skal 100 prosent av lånet konverteres til en ny hybridobligasjon med trappetrinnsrente
  • Konverteringen av den eksisterende hybridobligasjonen på 1,5 milliarder skal økes fra 70,8 til 90 prosent. I tillegg tilbys en bedre kurs. Kreditorene får nå flere aksjer for å slette gjelden – ettersom konverteringskursen senkes fra 1,89 til 1,16 kroner

Den 14. august ble følgende endret:

  • Alle rentepåslag til den danske og svenske staten for ny hybridkapital på seks milliarder økes med 0,9 prosentpoeng
Publisert: