— For meg var dette bare flaks. Jeg visste ikke at jeg hadde denne forsikringen en gang, sier Willyam Knutsen.

Han var bare 29 år da han fikk diagnosen MS. Den første tiden etter at han ble syk, husket han ikke forsikringen han tegnet da han tok boliglån for å flytte inn i huset på Osterøy.

Jeg har vært sterk og frisk hele mitt liv, aldri slitt med noe. Jeg visste knapt hva MS var før jeg fikk diagnosen

— Jeg ringte forsikringsselskapet etter å ha snakket med andre MS-pasienter på Haukeland som snakket om denne forsikringen. Da fikk jeg beskjed om at jeg hadde rett på utbetaling, sier Knutsen.

Fikk 100.000 kroner

Da han kjøpte hus for to og et halvt år siden måtte han nemlig tegne forsikring for kritisk sykdom og en for uførhet for å få lån. Han valgte den billigste varianten som ga lavest utbetaling. Han fikk utbetalt 100.000 kroner et par måneder etter diagnosen var stilt.

LIV I HUSET: Datteren Dis Arndora Knutsen (1 1/2) gjør at det er liv i huset hjemme på Osterøy hos Willyam Knutsen (30). - Det er godt å ha dem her, da skjer det noe om dagene, sier han.
Vegar Valde

— Hadde jeg ikke hatt de pengene, hadde jeg ikke kunnet beholde huset, sier Knutsen.

I 2013 tegnet 246.000 personer en kritisk sykdomsforsikring. Det er en 60.000 flere enn i 2010. I 2005 hadde bare 78.155 tegnet en slik forsikring. Sammen med barneforsikringene er dette den forsikringsformen som øker mest, og det er stort sett private som tegner disse.

— Dette er en forsikring som gir erstatning for sykdommer folk er redde for, som kreft og hjerteinfarkt. Fordelen er at vilkåret for utbetaling er relativt enkelt å oppfylle. Svakheten er selvsagt at det er mange diagnoser en frisk person kan få som ikke er dekket av dette, som psykiske lidelser og rygg- og muskelplager, sier Elisabeth Realfsen, daglig leder av Finansportalen hos Forbrukerrådet.

Sterk og frisk

Forsikringsselskapenes liste over sykdommer som gir utbetaling varier fra syv til 15 sykdommer. Utbetalingene varierer ofte mellom 100.000 og 500.000 kroner.

— Jeg har vært sterk og frisk hele mitt liv, aldri slitt med noe. Jeg visste knapt hva MS var før jeg fikk diagnosen, sier Knutsen, som ikke har kunnet jobbe siden.

Går han mer enn 300- 400 meter må han gi seg. Sterke medisiner bremser sykdommen, men endrer ikke på at han har fått en aggressiv type MS. Knutsen går nå på arbeidsavklaringspenger, som gir ham 66 prosent av den lønnen han hadde i jobben som langtransportsjåfør. Utbetalingene fra uføreforsikringen begynte etter ett år som sykmeldt.

Kommer godt med

Pengene kommer godt med når han er alenefar for to små barn på 3 1/2 og to år.

— Flere venner sier at de skjønner hvor brått dette kan komme på når de ser min situasjon, sier Knutsen.

— Denne erstatningen kan de bruke til det de ønsker. Det kan være å kjøpe seg plass for medisinsk behandling eller de nærmeste kan kjøpe seg fri. Noen har den som en buffer, andre gjør tilpasninger hjemme eller betaler ned på lån, sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonsansvarlig i Frende Forsikring, som er Knutsens forsikringsselskap.

Store forskjeller

I desember gjorde Norsk Familieøkonomi en test av forsikringene som dekker kritisk sykdom. De fant store forskjeller i sykdommer som dekkes og kriterier for å få utbetaling.

— Forsikringsselskapene tjener på vår redsel for disse sykdommene. Men samtidig er det ofte et nødvendig onde, sier sjeføkonom Reid Krohn-Pettersen i Norsk Familieøkonomi.

Forsikringsekspert Alexandra Plahte anbefaler å sjekke grundig før man tegner en slik forsikring.

— Dette kan være et fornuftig supplement til øvrige dekninger man måtte ha, men da er det viktig å være klart over hva man er dekket for og ikke er dekket for gjennom forsikringen, sier Plahte.

I mange tilfeller erstatter denne gjeldsforsikring.

— Dersom du er gift, har barn og stort lån så anbefaler vi denne forsikringen. Hvis ikke trenger du den neppe. Men den kan ikke erstatte en livsforsikring, sier Krohn-Pettersen.