Krev 1,5 mill. frå Fjordane tingrett

Oddvar Søreide meiner Fjordane tingrett har påført familien økonomisk tap og smertefulle belastningar i eit arveoppgjer. Han og seks andre arvingar krev over 1,5 millionar kroner i erstatning.