• SJOKKERT: Oddvar Søreide reiser krass kritikk mot Fjordane tingrett og vurderinga av onkelen og tanta si mentale helse i eit arveoppgjer. - Vi opplever eit rettssystem som er handlingslamma, når det er openbart at nokon treng hjelp, fortel Søreide. FOTO: Jan M. Lillebø

Krev 1,5 mill. frå Fjordane tingrett

Oddvar Søreide meiner Fjordane tingrett har påført familien økonomisk tap og smertefulle belastningar i eit arveoppgjer. Han og seks andre arvingar krev over 1,5 millionar kroner i erstatning.