• TAR MARKEDSANDELER: Utlånsveksten betyr at vi har økt markedsandelene våre, og det er i tråd med våre ambisjoner, sier sjef i Fana Sparebank, Lisbet K. Nærø. FOTO: Tor Høvik

Mindre overskudd i Fana Sparebank

Fana Sparebank økte i fjor sine netto rente- og provisjonsinntekter med 12,5 prosent sammenlignet med året før. Overskuddet før skatt ble likevel svekket med nesten ti prosent.