• sjeføkonomKnudsen1-848x477.jpg

Krise, krise, krise - hvor ille blir 2015?

Da jeg jobbet i sentralbanken og skrev taler for sentralbanksjefen, begynte de som oftest med følgende setning: «Det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden».