— Ja, det er nok mange som fisker nå som været har blitt så fint, sier Jan Arve Birkeland.

Yrkesfiskeren fra Flatøy bytter i år ut skreifiske i Lofoten med rømt regnbueørret i Sørfjorden.

Helt siden «Nina» herjet, har han jobbet med å få opp den rømte fisken.

LES OGSÅ:

Full båt på minutter

— Vi trekker vel cirka 100 fisk om gangen. Da har jeg koblet sammen tre garn, forklarer han.

Fra han begynner å trekke, tar det ikke mange sekundene før den første ørreten lander i dørken. Dunk. Så en til, enda en, og enda en.

Etter et par minutter er store deler av båten full.

— Mitt inntrykk er at oppdretterne gjør det de kan for å få fisken opp igjen, sier han.

Sjøtroll Havbruk AS opplyser at de har fanget 10.000 av den rømte ørreten og håper å kunne få opp 20-30.000 til.

LES OGSÅ:

50 kr per fisk

Birkeland er en av flere fiskere som er hyret inn av oppdrettsselskapet Sjøtroll (som eies av Lerøy) i etterkant av at anlegget deres ved Angelskår i Sørfjorden fikk store skader under stormen «Nina».

TONNEVIS: På mottaksanleggene for rømt oppdrettsfisk blir det i disse dager levert tonnevis med fisk som skal destrueres. her er det regnbueørret på Sjøtrolls mottak på Hamre på Osterøy.
JO HJELLE

Yrkesfiskerne tar alt de klarer å dra opp i båtene og får timebetalt. I tillegg har selskapet utlovet en belønning på 50 kroner pr. fisk for fritidsfiskere som leverer fisk til dem på et av mottakene deres på Osterøy.Administrerende direktør i Sjøtroll Havbruk AS, Willy Berglund, mener det er en god pris.

— Vi gjør dette for å stimulere fritidsfiskere til å bidra i gjenfangsten. Dette er en veldig stedbunden fisk, og den er lett å fiske opp. Den reproduserer seg heller ikke i norsk fauna, sier han.

Beklager rømningen

Selskapet har i etterkant av rømningen blant annet fått kritikk for at deres konkurrenter i Marine Harvest betaler 500 kr pr. fisk for gjenfangst av rømt laks i Hardanger.

— Jeg vil ikke kommentere hva Marine Harvest gjør, men viser til det jeg sier om ørretens vandringsmønster og gode gjenfangstmuligheter, sier Berglund.

Han understreker at de beklager at rømningen skjedde.

— Den natten det skjedde, var jeg veldig bekymret for de ansatte som var ute og gjorde en kjempeinnsats. Heldigvis gikk det bra med alle.

- Voldsomme vindstyrker

Berglund mener det må ha vært enorme krefter som var i sving den natten «Nina» herjet.

— Stormen rev av noe stål slik at to av merdene lå under vannoverflaten. Det var på den måten at fisken rømte, sier han.

Stålanlegget var opprinnelig fra 2002, men fikk nytt anleggssertifikat etter at nye sikkerhetsforskrifter kom for et par år siden.

— Vi har ingenting som tyder på at noe ikke har tålt noe det skulle ha tålt. Jeg tror rett og slett at det var voldsomme vindstyrker fra feil retning, sier han.

Totalt hadde anlegget ved Angelskård syv merder med totalt 700.000 regnbueørret. Fisken som rømte, skulle slaktes i mars/april.

Er likevel spiselig

Etter det Bergens Tidende erfarer, kan tapet for Sjøtroll, bare i selve fisken som rømte, være på om lag fem millioner kroner. I tillegg kommer kostnadene med å sette opp et nytt anlegg og reparere ødelagt bygningsmasse.

— Jeg vil ikke kommentere tallene, men det betyr et stort tap for oss, sier Berglund.

Den rømte fisken som Berglund og de andre fiskerne fanger inn igjen, blir destruert og brukt til fôr til dyr og andre fiskearter.

— Det er jo nesten for galt. Det er jo mye god mat i dette, sier Berglund.

Han har selv spist fisken, selv om Fiskeridirektoratet først gikk ut og advarte mot det på grunn av at den hadde blitt behandlet med et lusemedikament i desember.

Mattilsynet har senere gått ut og sagt at det likevel er greit å spise fisken.