Rundt 60 personer kan ha mistet alt de eide, etter at 23 bygninger brant ned til grunnen.

Mange har trolig ikke klart å få kontakt med forsikringsselskapet sitt på grunn av manglende telefonnett.

— Vi har foreløpig ikke fått meldt skader, men vi vet at vi har kunder der oppe. Vi sender folk oppover mandag for å bistå, sier takstmann Arild Havsgård i Frende.

De vurderte å sende folk oppover søndag, men ønsket ikke å gå i veien for redningsarbeidet.

Havsgård ønsker ikke å spekulere i hvilke forsikringsverdier det vil være snakk om.

— Det er mange hensyn som må tas i en slik sak, og det blir nesten umulig å uttale seg om, sier han.

Store behov

For de som er rammet av brannen, vil forsikringsselskapene først og fremst bistå med å finne et midlertidig sted å bo. Men også støtte i form av klær og mat.

— Normalt sett vil forsikringen dekke et midlertidig bosted i perioden det tar å bygge huset opp igjen. Det kan være hybel, leilighet eller hus, eller noe tilsvarende, sier Arne Voll, informasjonsansvarlig i Gjensidige for blant annet Sogn og Fjordane.

— Her er det mennesker som kanskje har mistet alt de eier. Det er viktig at kundene melder skadene til oss så raskt som mulig.

For bedrifter kan det være snakk om tiltak for å opprettholde drift og holde folk i arbeid, der det er mulig, ifølge If.

De dro til Lærdal allerede i går.

— Av erfaring vet vi at informasjons- og hjelpebehovet er stort ved en katastrofal hendelse som dette. Blant annet derfor, og fordi telenettet i området er ødelagt, sender If folk til Lærdal i dag, opplyser de på hjemmesiden sin.

Underforsikret

Ifølge en internanalyse fra selskapet tidligere i år, er innbo og løsøre i snitt forsikret for 528.000 kroner i leiligheter og nær 925.000 kroner i villaer.

Samlet for boliger er landsgjennomsnittet 763.000 kroner i forsikring for innbo og løsøre.

Hvert fjerde hjem er forsikret av selskapet, som erfarer at mange har satt for lav forsikringsverdi på innbo og løsøre når boliger brenner ned til grunnen.