Mattilsynet fant dårlig fisk hos oppdretter

Mattilsynet bekrefter at det er funnet gyteferdig regnbueørret i dårlig forfatning i en merd hos Sjøtroll Havbruk i Angelskår i Osterfjorden.