Den sentrale påtalemyndigheten i landet har siden i fjor forsøkt å kartlegge om de arabiske milliardformuene på sveitsiske bankkonti har oppstått gjennom en systematisk hvitvasking av penger.

Nå er etterforskningen utvidet til å kartlegge om spesielt Mubarak og Ben Ali også har hatt forbindelser til internasjonal organisert kriminalitet.

Det bekrefter talskvinnen Jeanette Balmer i den sveitsiske riksadvokatens kontor overfor Neue Zürcher Zeitung. I tillegg til mistanken om hvitvasking er nå også en mistanke om deltagelse og støtte til en kriminell organisasjon gjenstand for etterforskning, sier hun.

Blokkerte

For et år siden blokkerte Sveits konti i landets banker som tilhørte den tunesiske diktatoren Ben Ali.

Noen måneder senere gjentok prosessen seg overfor Egypts mangeårige hersker Mubarak. Og i annet halvår i fjor opplevde Libyas statssjef Muammar Gadafi det samme.

Sveitsiske myndigheter benyttet seg av nasjonale bestemmelser om nødrett for å blokkere kontiene. Blokkeringene vakte oppsikt fordi diktatorer og omstridte politikere og andre ledere gjennom generasjoner har hatt enorme milliardformuer på til dels hemmelige bankkonti i Sveits.

7 milliarder

I alt ble over 1,1 milliarder sveitsiske franc blokkert da de tre arabiske diktatorene mistet makten i løpet av fjoråret. Det tilsvarer rundt syv milliarder kroner etter dagens vekslingskurs.

Det er fordelt på 650 millioner franc som stammet fra Ghadafi, 410 millioner franc fra Mubarak og hans familie og 60 milliarder franc fra Ben Ali-klanen.

Den sveitsiske riksadvokaten etterforsker for tiden ingen sveitsiske statsborgere. Det er antatt at det dreier seg om nettverk rundt et par av Mubaraks og Ben Alis nærmeste medarbeidere. En av Ben Alis betrodde menn disponerte et jetfly som ble beslaglagt av sietsiske myndigheter på flyplassen ved Genève i fjor.

Sveitsiske myndigheter og bankvesen står også midt oppe i en omstendelig prosess med å frigi midler fra de tidligere arabiske diktatorene til landenes nye regimer. Det skjer etter flere henvendelser fra både Tunis, Egypt og Libya i løpet av det siste halvåret. Prosessene blir forsinket fordi familiemedlemmer og andre med tilknytning til de tidligere kontiinnehaverne bestrider de nye regimenes krav på pengene, slik at sveitsiske domstoler må avgjøre tvistene.