Slik påvirker statsbudsjettet studenter og unge

Regjeringen foreslår et nytt jobbfradrag som skal få flere unge ut i arbeidslivet. I tillegg kommer nye studenboliger, lån og stipend.

Regjeringen legger opp til flere studentboliger. Bildet er fra sommeren 2000, da Julie Nybakk Sjaatil fikk studenthybel på Sagene i Oslo.
Publisert Publisert

Tirsdag la avtroppende finansminister Jan Tore Sanner (H) frem Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjette for neste år. Han sa i morgentimene utenfor sin bolig at han håper den nye regjeringen satser på utdanning.

– Skal jeg gi ett råd så er det: sats på utdanning, sa Sanner til pressen som hadde møtt opp.

Han kom også med et nytt jobbfradrag for unge, som skal gi et målrettet skattefradrag på 5.000 kroner for ungdommer opp mot 29 år som jobber.

Her er de viktigste endringene for deg som studerer.

 • Det foreslås å gi tilskudd til 1.650 nye studentboliger neste år.
 • Det forslås å gi ekstra stipend til studenter som tar utveksling i Brasil, India, Kina, Russland, Sør-Afrika, Japan og Sør-Korea. Regjeringen ønsker at flere studenter skal reise til prioriterte samarbeidsland og foreslår derfor et stipend på 2.500 kroner i måneden for utveksling til disse landene.
 • Regjeringen foreslår en økning på 62,5 millioner kroner til «kvalitet i høyere utdanning». Midlene skal brukes til å forbedre den digitale undervisningen.
 • 463,8 millioner kroner til å videreføre og trappe opp utdanningskapasitet ved universiteter og høyskoler, inkludert 4.000 plasser i forbindelse med Utdanningsløftet 2020. 300 av de 4.000 plassene vil regjeringen omprioritere fra juridiske og økonomisk-administrative fag til barnevernsfaglig utdanning på masternivå.
 • Regjeringen foreslår å bruke 149,5 millioner kroner på fleksibel utdanning. Det er en økning på 50 millioner kroner i år. Beløpet inkluderer penger til distriktsprogrammet og ordningen for studiesenter.
 • De foreslår også å gjøre det enklere å få lån for å ta kortere utdanninger. De foreslår 20 millioner kroner å gi til folk som tar kortere utdanningsløp rett ti lån fra studieåret 2023 til 2024.
 • Det settes også av 2,5 milliarder kroner til flere store byggeprosjekter ved universitetene.
Les også

Statsbudsjettet: Endringene som påvirker deg

Skuffet over statsbudsjettet

Norsk studentorganisasjon er skuffet over at regjeringen ikke fortsetter sin satsning på studiestøtten i årets statsbudsjett.

– Solberg-regjeringen har sagt at de skal satse på kunnskap, men de har glemt de viktigste i høyere utdanning, nemlig oss studenter, sier leder for organisasjonen, Tuva Todnem Lund og forsetter:

– Nå må den nye regjeringen satse på studenter og forplikte seg til en opptrapping av studiestøtten til minst 1,5G.

1,5G vil etter satsene for 2021 bety en økning til omtrent 160.000 norske kroner, opp fra dagens 126.000 kroner.

NSO peker på at 7 av 10 norske studenter i dag oppgir å jobbe ved siden av studiene sine, og at fire av ti studenter mottar økonomisk støtte fra foresatte.

Les også

Alt om statsbudsjettet 2022

Dette er forslagene for unge:

Regjeringen foreslår å redusere trinnskatten på inntekt og å innføre et nytt jobbfradrag for unge.

Trinnskattelettelsene skal ifølge regjeringen treffe bredt, mens jobbfradraget er en mer målrettet skattelettelse til unge med lave inntekter.

I forarbeidet til den nye skatteletten for unge sa Sanner at det er vel dokumentert at et slikt fradrag vil bidra til at flere vil komme i jobb og at arbeidstilbudet økes.

 • Det foreslås 1,5 milliarder kroner i skattelette for unge. Det innebærer at unge fra 17 til 29 år med arbeidsinntekt får redusert grunnlaget for skatt med inntil 23.500 kroner, som gir en skattelette på 5.170 kroner.
 • Regjeringen foreslår 200 millioner kroner til psykisk helsehjelp for barn og unge.
 • Det settes av 800 millioner kroner til ulike tiltak for at flere skal fullføre videregående skole. Det foreslås også 240 millioner kroner til å ta igjen tapt læring.
 • De vil også sette av 225 millioner kroner til å starte en nasjonal utrulling av ordningen med fritidskort. Gjennom denne kan barn og unge få dekket deltakeravgiften til faste, organiserte fritidsaktiviteter.
 • Regjeringen ønsker å sette av 104,2 millioner kroner til ekstra timer i naturfag.
 • Det foreslås også å bruke 1,7 milliarder kroner til videreutdanning for lærere, som gir rom for å tilby 5.000 nye videreutdanningsplasser fra høsten 2022.
 • Ung i Trafikken, en organisasjon for å forebygge drepte og skadde ungdommer i trafikken, får 2 millioner kroner til sitt arbeid.

– Unge i distriktene kommer godt ut

Jobbskattefradraget for unge og reduserte reiseutgifter i distriktene vil gjøre forskjell, mener forbrukerøkonom Magne Gundersen.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

Det er den umiddelbare reaksjonen på forslaget til statsbudsjett fra forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

– Unge i distriktene kommer veldig godt ut, sier han, og legger til:

– De med lavere og middels inntekter nyter godt av jobbskattefradraget for unge under 30 år på opptil 5.170 kroner. I tillegg kommer et langt lavere bunnfradrag for reiseutgifter for alle som bor i distriktskommunene, noe som utgjør en skattelette på opptil 2.200 kroner, skriver han i en epost til NTB.

Han tror mange også vil merke at det er foreslått større avgifter på hybridbil og elbiler, tross fortsatt klar favorisering av elbil. Pumpeprisen på bensin stiger med over 50 øre pga. økt CO2-avgift.

Gundersen tror fort det kan bli omkamp om disse punktene når en ny regjering kommer i gang.

Publisert