Resultatfall for ABG Sundal Collier i andre kvartal

Stagnering i børsnoteringsaktivitet gir ringvirkninger i investeringsbankens inntjeningsmuligheter. Resultatet i andre kvartal faller.

Et marked preget av økt usikkerhet og volatilitet har resultert i halvert omsetning for ABG Sundal Collier i andre kvartal.
Publisert: Publisert:

ABG Sundal Collier legger fredag frem regnskapet for andre kvartal av 2022.

Resultat før skatt utgjorde 99 millioner kroner, mot 308 millioner kroner i samme periode året før.

Omsetningen landet på 406 millioner kroner, mens den var på 809 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før.

I første kvartal var resultat før skatt på 121 millioner kroner, mens omsetningen var på 487 millioner kroner.

– Vi har levert en omsetning på 893 millioner kroner i første halvdel av året, som representerer det nest høyeste nivået de siste 15 årene, til tross for utfordrende markedsforhold med geopolitisk usikkerhet og makroøkonomiske utfordringer, uttaler toppsjef Jonas Ström i ABG Sundal Collier.

Til tross for halvert omsetning i forhold til året før, er Ström tilfreds med investeringsbankens prestasjon i andre kvartal. ABG Sundal Collier konkluderer i rapporten at det har vært en solid prestasjon i et turbulent marked.

Full stopp i børsnoteringer

Kvartalsrapporten viser at investeringsbanken fikk seg en trøkk innen «Corporate Financing» tjenesteområdet. Nedgang i børsnoteringsaktivitet resulterte i at Corproate Financing-inntektene landet på 137 millioner kroner. Dette utgjør en nedgang på 397,5 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode året før.

Fjoråret viste seg å bli historisk for ABG Sundal Collier. Som følge av en boom i børsnoteringer, leverte selskapet sitt sterkeste inntektsår noensinne.

Har en solid pipeline

Norgessjef Peter Straume er tilfreds med ABG sin prestasjon i andre kvartal.

– Andre kvartal er det nest beste vi har hatt siden 2007. Til tross for at det har vært litt utfordrende, så synes jeg at prestasjonen har vært solid. Men vi ønsker jo alltid å gjøre det enda bedre, sier han.

Han forteller at usikkerhet og urolighet resulterer i utsettelse av aktiviteter, men selskapet kan fremdeles tjene gode penger gjennom annenhåndsmarkedet.

– Når det blir veldig urolig, så blir ting utsatt, som for eksempel større børsnoteringer. Men samtidig er vi i annenhåndsmarkedet for både gjeld og egenkapital hvor urolighet ofte medfører god likviditet, sier han.

Norgessjefen forteller videre at selskapet har gjort mye spennende i andre kvartal og pipelinen til ABG er solid.

– Vi har ikke kontroll over markedet generelt, men vi har en solid pipeline. Dersom det blir stabile rammebetingelser rundt oss, så kan vi gjøre det bra fremover, sier han.

Utfordrende markedsforhold

Sparebank 1 Markets satte et kursmål på 6,40 per aksje for ABG Sundal Collier per 15.6.2022. Investeringsbanken konkluderte med at pipelinen til ABG er robust i 2022, men de nåværende markedsforholdene øker risikoen for realisering av pipelinen til faktisk transaksjon.

Rapporten til Sparebank 1 Markets viser videre at inntektsprognosen for 2022 er redusert med 18 prosent, men ABG sin økende markedsandel i Sverige er positivt i det lange løp.

ABG aksjen handles på Oslo Børs. Som følge av kvartalsrapporten ble aksjen sendt tre prosent ned i tidlig handel, til en aksjepris på 5,8 kroner. Aksjen har hittil i år falt mer enn 35 prosent.

Straume påpeker at selskapet har betalt utbytte i år, og derfor er situasjonen bedre enn det prisnedgangen gir inntrykk for.

– Det er klart at når ting går nedover i markedet, så vil det påvirke vår aksjepris. Men samtidig har vi en unik posisjon i markedet, og kommer til å være en viktig aktør i markedet fremover også.

Publisert: