Norge kan erstatte nær 10 prosent av den russiske gassen til EU alt i år

Snøhvit blir gjenopplivet og trykket økt i Troll. Det vil trolig kunne forsyne gasstørste tyskere og EU med opp mot 15 milliarder kubikkmeter mer gass i år. Det kan erstatte mye russisk gass.

Publisert: Publisert:
Entschuldigung, haben Sie Gas? Tysklands visekansler Robert Habeck møtte Jonas Gahr Støre samme dag som Norge annonserte at gassproduksjonen skal økes.
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Olje- og energiminister Terje Aasland uttalte nylig til E24 og DN at Norge ikke har noe særlig ekstra gass å tilby Europa. Men sammenlignet med fjorårets eksport av norsk gass tyder likevel nå alt på at det blir et solid volumhopp i 2022.

Onsdag sendte både Olje- og energidepartementet og Equinor ut meldinger om økte produksjonstillatelser for feltene Oseberg, Troll og Heidrun.

Timingen på disse meldingene sammenfalt med at Tysklands visekansler Robert Habeck var i Norge.

Trollfeltet i Nordsjøen står alene for over en tredjedel av den norske gasseksporten og mer kan det bli i 2022 og utover.

Temaet for møtet med Jonas Gahr Støre var selvsagt hvordan Norge kan bidra med mer energi. Tyskland er det mest gasstørste av alle land i Europa.

Tyskerne importerte 142 milliarder kubikkmeter gass (forkortes Bcm) i fjor. Av dette kom 50 Bcm, over en tredjedel, fra Norge. Bare Russland sendte enda mer gass til tyskerne i fjor.

Det blir mer enn i 2021

Fjorårets nivå på totalt 113 milliarder Bcm eksportert norsk gass var preget av store variasjoner mellom sommer og vinter (se figuren over). Det var først på høsten at gassprisene for alvor tok av i Europa.

Da begynte Norge å produsere alt hva remmer, tøy og gassrørene til kontinentet tåler.

Både Oseberg og Troll fikk i oktober i fjor også utvidet sine tillatelser med 1 Bcm hver, og nå utvides de altså ytterligere. Det samme gjelder for feltet Heidrun. I sum kan derfor den samlede gasseksporten øke markant i år.

Hos Norges desidert største gassprodusent Equinor kan de likevel ikke gi noen konkrete anslag på hvor mye mer de kan klare å levere nå 2022.

– Men onsdagens melding forteller at vi nå kan ligge på det samme høye nivået som i dag inn i sommeren. Det blir ikke mer gass på en gitt dag, men vi kan holde nivået lenger inn i sommeren i motsetning til tidligere år. Nå er etterspørselen og behovet stort.

Det sier pressetalsmann Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor.

Prisene på europeisk gass levert i fremtiden tilsier definitivt ikke at Norge bør slippe opp gasspedalen i det hele tatt i sommer (se figuren under).

Les også

Europa kan kutte absolutt all russisk gass, mener ekspert

Tror på 10–15 Bcm mer

Sindre Knutsson, leder for gassanalyse i konsulentselskapet Rystad Energy, anslår at Norge totalt kan eksportere så mye som 10–15 Bcm ekstra gass i kalenderåret 2022.

10 Bcm ekstra norsk gass på ett år tilsvarer mellom 55–90 TWh eksportert norsk strøm. Bare den ekstra gassen i år utgjør dermed 3–5 ganger mer energi enn hele den norske strømeksporten i 2021.

Spennet i anslått strømeffekt skyldes at det er ulike virkningsgrader avhengig av om gassen brukes direkte til oppvarming eller gjøres om til elektrisitet i gasskraftverk.

Snøhvit gjenopplives

Norgeshistoriens desidert dyreste brann startet på Melkøya utenfor Hammerfest 29. september 2020. Da brant prosesseringsanlegget for gassen som kommer inn fra Snøhvit-feltet i Barentshavet.

Etter den dagen har det ikke vært eksportert noe som helst flytende, nedkjølt naturgass (LNG) fra Melkøya.

Men nå nærmer Equinor seg en gjenopplivning av Snøhvit og Melkøya.

17. mai, 20 måneder etter norgeshistoriens trolig dyreste brann, går flaggene til topps på Melkøya utenfor Hammerfest.

17. mai skal det flagges

De jobber nå veldig bra for å komme i gang igjen etter at anlegget har vært stengt i halvannet år. Produksjonen starter igjen etter planen 17. mai, sier Eidsvold i Equinor.

– Og når forventer dere at anlegget produserer for fullt igjen?

– Det er vanskelig å spekulere i. Men teknisk designkapasitet er 18,5 millioner kubikkmeter pr. dag. På årsbasis blir det over 6,5 milliarder kubikkmeter, svarer Eidsvold.

Selv med en forsiktig oppstart i mai og juni, kan Equinor trolig klare å skipe ut LNG tilsvarende rundt 3,5 Bcm nå i 2022.

Men for at noe av gassen fra Melkøya skal gå direkte til Tyskland, må tyskerne først bygge mottaksanlegg for LNG. Det har de ingen av i dag.

Men i sum bør Norge uansett kunne erstatte et sted mellom 10–15 Bcm russisk gass i 2022. Det er i så fall fordelt på 7–11 Bcm økt gasseksport i rør og kanskje helt opp mot 4 Bcm på skip i form av LNG fra Melkøya.

I så fall vil Norge alene kunne erstatte opp mot 10 prosent av all den russiske gassen som EU importerte i fjor.

Den samlede gassimporten til Europa fra Russland var i fjor på 155 Bcm.

Publisert: