Ikke avtalt nytt møte: – Ser ut til at vi ikke kan unngå streik

Fra midnatt kan nøkkelpersonell ved flere av Equinors plattformer bli tatt ut i streik. Det kan ramme produksjonen og påvirke prisene på olje og gass.

STREIK: Sokkelarbeidere som arbeider ved Equinors plattformer Oseberg Øst, Oseberg Sør OG Gudrun kan i første rekke bli tatt ut i streik.
Publisert: Publisert:

– Akkurat nå ser det ut til at vi ikke kan unngå streik, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne til E24 mandag ettermiddag.

Før helgen varslet fagforeningen streik fra midnatt natt til tirsdag. I første rekke er det 74 sokkelarbeidere som jobber ved Equinors plattformer Gudrun, Oseberg Øst og Oseberg Sør tas ut i streik.

Lederne vil i så fall ta ut nøkkelpersoner på disse tre plattformene, og regner da med at produksjonen må stenges ned.

Fra onsdag vil streiken trappes videre opp, med mindre Lederne kommer til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass før den tid.

Da skal 64 personer på Heidrun, 25 på Kristin og 28 på Aasta Hansteen tas ut.

Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen, er fortsatt optimist. Bildet er fra en tidligere anledning.

Fortsatt en viss dialog

Ingvartsen opplyser at «det har vært og er fortsatt en viss dialog».

– Så langt har ikke det ført frem til noe konkret. Det foregår ikke forhandlinger, men er som sagt noe dialog, sier han videre.

– Jeg er fortsatt optimist, men da trenger vi arbeidsgiversiden på banen raskt.

– Er det planlagt flere møter i kveld?

– Det er ikke avtalt flere møter, dessverre.

Direktør for arbeidsliv i Norsk olje og gass, Elisabeth Brattebø Fenne, mener det er uansvarlig av Lederne å streike når Europa er så avhengig av norsk produksjon.

– Uansvarlig

Det bekrefter direktør for arbeidsliv i Norsk olje og gass, Elisabeth Brattebø Fenne, som ser med stor bekymring på den varslede streiken.

Hun understreker at med det dystre bakteppet med krig i Ukraina og energiknapphet i Europa, så er det avgjørende at Norge er en stabil leverandør.

– Leveransene av naturgass fra Norge dekker nå om lag en fjerdedel av Europas energiforbruk og Europa er helt avhengig av at vi leverer.

Fenne legger til at markedet allerede er hardt presset etter Russlands forsyningskutt.

– I en slik situasjon er det viktig å vise ansvarlighet og solidaritet med andre land. Det er derfor uansvarlig at Lederne med dette bakteppet velger å gå til streik, skriver hun.

Norsk olje og gass hevder at Lederne forsøker å presse Equinor til å komme på banen i forkant av de lokale forhandlingene som er avtalt 22. og 25. august.

– Vi kan ikke akseptere at Lederne presser Equinor til å forskuttere lokale lønnsforhandlinger med Lederne ved å streike på en sentral tariffavtale mellom Lederne og Norsk olje og gass.

Forhandlingsløsning nedstemt

Etter en tre dagers megling, kom Lederne og Norsk olje og gass frem til en forhandlingsløsning 12. juni. Allerede da erkjente Lederne at forhandlingsløsningen ikke ga den økonomiske uttellingen som medlemmene hadde forventet.

Derfor ble det besluttet å sende resultatet til uravstemning, der forslaget ble da nedstemt.

Det er tre fagforeninger som forhandler om sokkelavtalen: Lederne, Safe og Industri Energi. De to sistnevnte har godtatt den nye avtalen.

Industri Energi godtok forhandlingsresultatet, mens Lederne og Safe valgte å sende resultatet til uravstemning.

Medlemmene i Safe stemte på sin side ja til sokkelavtalen, og det ble dermed ingen streik blant Safes medlemmer.

Publisert: