Norsk økonomi vokste i november

Etter flat utvikling måneden før, vokste norsk fastlandsøkonomi med 0,7 prosent i november.

Publisert: Publisert:

Det viser ferske BNP-tall fra Statistisk sentralbyrå.

DNB Markets ventet på forhånd en vekst på 0,4 prosent.

I oktober var det nullvekst i økonomien etter seks måneder på rad med oppgang, samtidig som oppgangen fortsatte i tjenestenæringen.

Først helt mot slutten av november ble omikronvarianten oppdaget, og det var først i desember det kom strenge tiltak som blant annet innebar skjenkestopp over hele landet.

− Veksten i økonomien fortsatte gjennom høsten. Mot slutten av oktober økte smitten igjen, men november var fortsatt en måned med få restriksjoner der flere virksomheter holdt aktiviteten oppe. Effekten av smittevernstiltakene kan bli mer synlige for de mer utsatte næringene i desember, sier Pål Sletten, seksjonssjef ved nasjonalregnskap i SSB.

Veksten i økonomien kommer i stor grad fra fiske. Trekker man fra dette og kraftproduksjon, som begge ofte varierer mye fra måned til måned, var veksten på bare 0,3 prosent i november.

Inkludert olje- og gassutvinning falt økonomien 0,3 prosent. Dette skyldes at utvinning av olje og gass falt 5,9 prosent i november etter tekniske problemer.

Fortsatt økt forbruk

Tjenestenæringene hadde samlet sett en vekst på 0,1 prosent. Helse- og omsorgstjenester, forretningsmessig tjenesteyting og kultur bidro mest positivt her.

For overnattings- og serveringsvirksomheten i landet ble det derimot en nedgang i november.

For åttende måned på rad steg husholdningenes konsum, med en vekst på 1,3 prosent i november.

Samtidig steg utlendingers konsum i Norge med 4,8 prosent. Likevel er konsumet her på et lavt nivå sammenlignet med før pandemien inntraff.

Ser man derimot ut av landet falt nordmenns konsum i utlandet etter seks måneder på rad med vekst.

Viktig for rentesettingen

Gjeninnhentingen i økonomien er en viktig forutsetning for Norges Banks planlagte rentehevinger fremover.

I desember sa sentralbanken at renten sannsynligvis vil bli satt opp i mars, men understreket at det fortsatt var stor usikkerhet rundt økonomien.

Etter de sterke inflasjonstallene fra desember sa flere økonomer mandag at tallene la til rette for fire rentehevinger i år. Dette innebærer trolig en renteheving på møtene i både mars, juni, september og desember.

Eksperter venter fire rentehevinger i år etter uventet høy prisvekst
Publisert: