Norske laksegiganter inngår forlik på over 800 millioner

Mowi, Lerøy, Salmar og Grieg Seafood inngår forlik i amerikansk gruppesøksmål.

Publisert: Publisert:

De børsnoterte lakseselskapene melder om forliket onsdag, etter å ha blitt saksøkt i 2019.

Forliket er betinget av godkjennelse fra domstolen i Southern District of Florida.

Det totale forliksbeløpet for alle de saksøkte er 85 millioner dollar. Beløpet tilsvarer 817 millioner kroner med dagens valutakurs.

Forliket kommer etter påstander om konkurransebegrensende atferd.

I meldingene fra de norske selskapene går det frem at alle de saksøkte bestemt avviser beskyldningene om konkurransebegrensende adferd og at de er av den klare oppfatning at påstandene er grunnløse.

– Sett hen til at kostnadene knyttet til rettstvister i USA er vesentlige, kombinert med tidslinjen for en slik rettstvist og behovet for å involvere omfattende interne ressurser, har selskapene likevel godtatt et forlik av rent kommersielle grunner. Forliket representerer ingen innrømmelse av ansvar eller skyld, står det i meldingene.

Saksøkt i 2019

De nevnte selskapene ble i 2019 saksøkt for «ulovlig koordinering» i et amerikansk gruppesøksmål. Stevningen ble den gang levert til en føderal domstol i Miami i Florida.

Den amerikanske distributøren Euclid Fish Company gikk sammen med andre amerikanske selskaper til sak mot de norske aktørene.

Euclid Fish Company mente at «de saksøkte ofte – og feilaktig – hevdet at kostnadsøkninger rettferdiggjorde prisøkningene, men deres egne data motbeviser denne angivelige begrunnelsen», sto det i stevningen.

Den ulovlige aktiviteten ble påstått å ha funnet sted mellom 1. juli 2015 frem tidspunktet for søksmålet.

Canada-sak

En rekke norske oppdrettsselskaper ble i begynnelsen av 2020 saksøkt også i Canada. Fra aktivisthold ble det påstått at man må kjempe mot selskapene som utnytter mennesker, mens analytiker spilte ned viktigheten av Canada-søksmålet sammenlignet med det i USA.

Oppdretterne har blitt gransket av EU-kommisjonen som mistenkte dem for prissamarbeid.

Publisert: