Venter større fall i oljeinvesteringene i 2022

Norges Bank tror olje- og gassinvesteringene vil falle med åtte prosent i 2022, et større fall enn ventet i juni.

Norges Bank venter fall i olje- og gassinvesteringene neste år, fulgt av en opptur i 2023. Dette er Gasscos mottaksterminal for gass i tyske Emden. Prisene på gass har steget dramatisk den siste tiden, og Equinor har fått lov til å jekke opp sin gassproduksjon.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Norges Bank hevet som ventet renten torsdag, og flere rentehevinger er ventet de neste årene.

Banken venter imidlertid fortsatt fallende olje- og gassinvesteringer til neste år, tross Stortingets krisepakke til oljebransjen i fjor. Først i 2023 og 2024 kommer det en opptur i investeringene, tror banken.

Olje og gass er en sentral bransje for Norge, og står for enorme eksportinntekter og en sysselsetting på nesten 160.000 mennesker, ifølge ferske SSB-tall.

Banken tror nå at investeringene i olje og gass vil falle med åtte prosent i 2022. I forrige pengepolitiske rapport fra juni ventet sentralbanken en nedgang i investeringene på seks prosent.

«Vi venter at investeringene vil fortsette å falle i år og neste år til tross for at skatteendringene isolert sett gir høyere investeringer og at olje- og gassprisene har økt mye det siste året», skriver Norges Bank.

I fjor falt oljeinvesteringene med 4,1 prosent til 181 milliarder kroner, og i år er investeringene ventet å falle med to prosent, ifølge Norges Bank.

Norges Bank om oljebransjen

Venter opptur i 2023

Oljeprisen har steget mye det siste året, fra en bunn på under 20 dollar fatet etter coronakrisen i fjor til over 70 dollar fatet nå. Gassprisen har også økt svært mye det siste året, og ligger nå på rundt 20 dollar per MMBtu. Dette bidrar til noen av de høyeste månedlige eksportinntektene noensinne for norsk olje og gass.

«Nedgangen gjenspeiler i hovedsak at flere store utbygginger vil bli ferdigstilt de neste årene, samtidig som det trolig vil bli satt i gang relativt få utbygginger i år og første halvdel av neste år», skriver Norges Bank.

Nedturen i oljesektoren etter fjorårets coronakrise ble dempet av Stortingets svært gunstige krisepakke med skatteutsettelser til bransjen. Men det er først i 2023 at Norges Bank venter en opptur for investeringene.

«De midlertidige skatteendringene gir oljeselskapene sterke incentiver til å sette i gang utbyggingsprosjekter før 2023. Oljeselskapene har i tråd med dette annonsert at de vil sette i gang en rekke utbygginger i andre halvdel av neste år. Vi anslår derfor at petroleumsinvesteringene vil øke markert i 2023 og 2024», skriver banken.

Rådyr gass gir rekordinntekter: – Tror de vil kunne gå høyere

Lite rom for økte investeringer

Ifølge Norges Bank er den viktigste effekten på norsk økonomi av høyere olje- og gasspriser at de bidrar til høyere aktivitet på sokkelen. Men denne gangen er gjennomslaget på høye priser mindre enn vanlig.

«Det skyldes at mye av potensialet for høyere investeringer allerede er tatt ut som følge av oljeskattepakken fra 2020», skriver sentralbanken.

«Høyere terminpriser utover i prognoseperioden løfter likevel petroleumsinvesteringene litt, og trekker i retning av en litt høyere rentebane», legger Norges Bank til.

Venter nytt skattesystem

Sentralbankens regnestykker legger til grunn at forslaget om ny oljeskatt som kom like før valget blir gjennomført.

«Omleggingen vil isolert sett føre til at kontantstrømmen i oljeselskapene øker kraftig på kort sikt, at oljeselskapene trolig vil vurdere nye prosjekter som mer lønnsomme enn før endringen og at de selskapene som nå kommer inn under leterefusjonsordningen vil få refundert litt mindre av letekostnadene enn tidligere», skriver Norges Bank.

Ifølge banken bidrar nye skatteregler isolert sett til å øke Norges Banks anslag for investeringer i nye og eldre felt. Økte gasspriser trekker i samme retning.

«Vi har likevel nedjustert anslagene for utbyggingsinvesteringer noe siden enkelte planlagte utbygginger er utsatt», skriver Norges Bank.

Sentralbanken venter at endringen i refusjonsreglene vil ha begrenset effekt på leteinvesteringene. Samtidig jekkes anslaget for leteinvesteringer i 2022-2024 ned med ti prosent fra juni.

«Det skyldes at oljeselskapene har kuttet i sine leteanslag for neste år og signalisert at de vil lete mindre i umodne områder fremover. Anslagene for olje- og gassinvesteringene er samlet sett litt lavere for perioden 2022 til 2024 enn i junirapporten», skriver Norges Bank.

Equinor meldte for øvrig denne uken at selskapet får øke sin gassproduksjon fra feltene Oseberg og Troll i det kommende gassåret fra 1. oktober.

Equinor får levere mer gass: – Uvanlig stramtRegjeringen foreslår omlegging av petroleumsskattenNorges Bank spår mildere nedtur for olje og gass i år: I 2023 og 2024 kommer oppturen
Publisert: