Lei klesbransjens grønnvasking: Vil stille strengere krav

Høyre vil ta et oppgjør med klessløseri og grønnvasking i tekstilbransjen. – Mange næringer er i gang med en stor omstilling, men kles- og tekstilbransjen henger etter, sier Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Mathilde Tybring-Gjedde sitter på Stortinget for Høyre.
Publisert: Publisert:

– Vi er for markedsøkonomi, men ikke for sløsing med naturen vår, sier Mathilde Tybring-Gjedde (H) til E24.

Onsdag legger Høyre frem ny politikk, og i pakken ligger forslag til en aldri så liten omveltning av måten klesbransjen operer på.

Klesbransjen står for rundt 10 prosent av verdens klimagassutslipp, og i Norge sendes enorme mengder tekstiler ut av landet.

Tybring-Gjedde mener det må stilles strengere krav, og at Norge må forberede en egen tiltakspakke som følger opp tekstilstrategien fra EU.

– Mange næringer er i gang med en stor omstilling, men kles- og tekstilbransjen henger etter. Det er en bransje som foreløpig har gjort lite for å få ned det store volumet av billige klær med dårlig holdbarhet som fører til tonnevis av avfall, sier hun.

Mener store kleskjeder driver med grønnvasking
Hver eneste dag får Fretex inn 50 tonn tekstiler. Rundt 90 prosent av dette blir sendt ut av landet, blant annet fordi det samles inn mer klær enn det som selges brukt.

– Det er ingen tvil om at forretningsmodellene til de store aktørene har store konsekvenser for miljøet som ikke er regnet inn, Tybring-Gjedde.

Stor omlegging av bransjen

Konkret vil Høyre utrede en produsentansvarsordning hvor de som produser og importerer tekstiler til Norge må betale for et retursystem for avfallet.

– For forbrukeren betyr det først og fremst at de vet at avfallet blir returnert.

Men blir det dyrere for forbrukere?

– Det er vanskelig å spå. Men det kan vi ikke utelukke, Tybring-Gjedde.

– Vi snakker her om en større omlegging av tekstilbransjen. Det er ikke snakk om en enkeltavgift. Næringen kommer til å bli møtt med designkrav til holdbarhet, design og avfallshåndtering, sier hun og sikter til EUs grønne plan som blant annet inneholder en tekstilstrategi.

H&M vil doble salget og halvere klimautslipp

Ny klesstrategi fra EU

Som en del av EUs grønne avtaleverk, «Fit for 55», vil det bli lansert en strategi for bærekraftige tekstiler i september. Tekstilstrategien har så langt fått kritikk av norske tekstilforskere i en NRK-spesial for å fremme plast og ikke ull. Dette er også Høyre kritiske til.

– Alle miljøkostnadene må regnes inn. Jeg forventer at regjeringen ivaretar Norges interesser i EU, sier Tybring-Gjedde.

Høyre vil også stille krav til sporbarhet av verdikjedene i klesbransjen.

– Det gjør man i dag med for eksempel elektrisk avfall. Produsentene må dokumentere verdikjeden til sine produkter, og det vil det være fullt mulig å gjøre med nye klesprodukter, sier hun.

Bildene fra Atacama-ørkenen i Chile satte fart på klesbransjen som klimaversting-debatten.

Oljeklær

Klesbransjen, og klimakonsekvensene som følger, har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Blant annet viste en reportasje fra NRK bilder av en enorm kleshaug i ørkenen i Chile.

– Du trekker frem at klærne i Chile inneholder opptil 70 prosent oljebaserte materialer som det kan ta 200 år å bryte ned – men Høyre går jo i bresjen for at norsk oljebransje skal fortsette – er det ikke litt selvmotsigende?

– Det viktigste vi gjør er å utkonkurrere olje og gass med fornybar energikilder, og det må gjøres gjennom etterspørselssiden. Økning i co₂-avgiften kommer til å påvirke tekstilindustrien og gjøre om på de materialene. De må legge om fra olje og gass, sier Tybring-Gjedde.

Hver eneste dag får Fretex inn 50 tonn tekstiler. Rundt 90 prosent av dette blir sendt ut av landet, blant annet fordi det samles inn mer klær enn det som selges brukt.

Innen 2025 skal Norge ha på plass en ordning for kildesortering av tekstiler. Det er et krav fra EU for å få bukt med overforbruket av tekstiler.

– Vi har ikke et system på plass for å håndtere mengden tekstiler. Et viktig krav i vår liste er at det må lages en plan for å finne ut av hvordan man kan samle inn, sortere og resirkulere tekstiler. Om det skal gjøres i Norge eller i samarbeid med andre land må man finne ut av, sier Tybring-Gjedde.

Statssekretær Sigrid Hagerup Melhuus (Ap) i Klima- og miljødepartementet.

Ser på produsentgrep

– Vi er glad for at Høyre deler Regjeringens engasjement i denne saken. Miljøutfordringen i klesindustrien er et stort problem, her må det gjøres mye mer fremover, sier statssekretær Sigrid Hagerup Melhuus (Ap) i Klima- og miljødepartementet.

Er vi i mål for reguleringene som kommer fra EU?

– EUs strategi for bærekraftige tekstiler skal etter planen legges frem 30. mars. Vi må da se på hvilke reguleringer som eventuelt blir annonsert og som vil bli relevante for oss.

Melhuus opplyser om at Miljødirektoratet har satt i gang en større gjennomgang av eksisterende produsentansvarsordninger, og ser på hvilke store grep som må til for å forbedre og tilpasse ordningene til en sirkulær økonomi.

– En mulig produsentansvarsordning for tekstiler må ses i sammenheng med disse erfaringene, dette vil vi følge opp, sier Melhuus. Regjeringen vil også styrke forbrukerrett og forbrukerinformasjon ved å samarbeide med EU, sier hun.

Usikkert om merkeordning

Vil regjeringen kjempe for at ull blir markert som bærekraftig i EUs tekstilstrategi?

– Norge har ved flere anledninger gitt innspill til EUs arbeid med en tekstilstrategi. Her har Norge fokusert på viktigheten av å redusere bruken av helse- og miljøfarlige kjemikalier og plast i tekstiler, hvordan det kan bli mindre «fast-fashion» og at tekstiler må produseres med tanke på lang levetid, mulighet for ombruk og materialgjenvinning.

– Vi har ikke noe informasjon om at man i EUs tekstilstrategi vil vurdere hvorvidt ull vil bli markert som bærekraftig eller ikke, legger Melhuus til.

Publisert: