• HOT BOX: Driftsleder Frode Kolstad og medeier Gjermund Hagesæter i Kryptovault Dale AS studerer varmegradene i produksjonslokalene. Siden mars er 122 bitcoin utvunnet i lokalene til den gamle tekstilfabrikken. FOTO: Tor Høvik

Har utvunnet bitcoin for millioner på Dale

Her inne i «hot box» er det 57 varmegrader. Kjøleviftene til nesten 2000 små datamaskiner durer så fælt at man trenger hørselvern. Siden mars er det utvunnet bitcoin for flere millioner kroner.