Det skriver selskapet i en pressemelding i dag. Begrunnelsen for at oppdrettsselskapet ikke vil vedta bota på fire millioner kroner, er at det er ansatte i selskapet som har brutt de interne prosedyrene, ifølge adressa.no.

— Vår vurdering av foretaksstraffen er at denne er streng, og ikke tar tilstrekkelig hensyn til det faktum at det foreligger brudd på interne prosedyrer. Salmars interne prosedyrer viser samtidig at selskapet har tilfredsstilt lovpålagte krav i forhold til akvakulturloven, sier konsernsjef Myhre.

Forelegget på fire millioner kroner ble ilagt Salmar i forrige måned, som reaksjon på at 175 000 laks med en gjennomsnittsvekt på 1,98 kilo rømte fra et av selskapets anlegg utenfor Hitra i februar i år.

I tillegg til at selskapet fikk en bot, fikk også driftslederen på anlegget et forelegg på 30 000 kroner. Driftslederen jobber ikke lenger for Salmar.

Har fått advokathjelp

Det er etter en nøye vurdering med juridisk bistand at selskapet har kommet frem til beslutningen.

— Hendelsesforløpet med brudd på etablerte rutiner i selskapet taler mot å ilegge foretaksstraff på dette nivået. En rømningssak gir utelukkende negative konsekvenser for et selskap, og straff er derfor ikke påkrevet av preventive hensyn. Ett element i totalvurderingen er at selskapet har forsøk på dialog med statsadvokaten, men ikke lyktes med å få gehør for noen av anførslene sier Salmars advokat, Eirik Edvartsen i Steenstrup Stordrange.

I selskapets rapport for andre kvartal i år, går det frem at tiltakene Salmar har satt igang etter rømmingen har påført selskapet utgifter på rundt ti millioner kroner.

Jobbet i 34 timer

I påtalemyndighetens gjennomgang av hendelsesforløpet går det frem at grunnen til at rømmingen skjedde, var at fisken ble tømt over i en ødelagt not etter avlusing.

— Et innfestingstau mellom not og bunnring ble ved en feil tredd over i stedet for under et stag. Da bunnringen og nota ble senket ned, i en etappe, ble derfor nota hengende igjen oppunder flytekraven på merden hvor innfestingstauet var tredd feil, står det i forelegget som har blitt forelagt Salmar.

I tillegg hadde arbeiderne på anlegget arbeidet veldig lang tid i strekk da fisken ble ført over i den ødelagte nota.

— Avlusingsprosessen ble gjennomført i høyt tempo, dels av personer som på torsdag kveld - med unntak av fire timers hvile - hadde hatt en arbeidsdag på 34 timer, og uten at nota i merd 3 - før 176 000 laks ble tilbakeført - var kontrollert verken ved bruk av dykkere eller ROV/kamera og/eller ved visuell kontroll ved «runde på ring», står det videre i forelegget.