Fra 2003 til 2010 forsvant 150 ansatte fra papirfabrikken på Skogn i Levanger i Nord-Trøndelag. Nå skal ytterligere 40 stillinger til bort fra 1. februar 2012, skriver Trønder-Avisa.

— Selv om antall stillinger som skal bort er klart, vet vi foreløpig ikke hvor mange som til sjuende og sist blir overtallige og oppsagt. Noen slutter frivillig og blir ikke erstattet, og noen vil bli pensjonert. Det eksakte antall overtallige som sies opp, vil derfor bli betydelig lavere enn 40, sier fabrikksjef Amund Saxrud til avisen.

Norske Skog Skogn bruker i år 10 millioner kroner på bonuser, ifølge avisen, men de tillitsvalgte vil avskaffe dette når bedriften går dårlig.

Diskusjonen har endt med at ansatte har sagt opp sin kollektive bonusavtale, mens lederne opprettholder sin ordning, skriver Trønder-Avisa.