• Hvis vi skulle gå etter de minst korrupte hadde vi bare Sverige igjen. Det er dessverre sånn at det er de fattigste landene som har mest korrupsjon og de svakeste institusjonene, sier Ingrid Fiskaa (SV), statssekretær for utviklingsministeren.

I går kom Transparency Internationals årlige korrupsjonsindeks, der 182 land er vurdert etter hvor korrupte de er, basert på tilbakemeldinger fra eksperter og organisasjoner i de enkelte land.

10 er best på skalaen, og New Zealand er minst korrupt i verden, med 9,5. Norge avanserer fra en tiende til en sjetteplass i "minst korrupt", fra 8,6 til 9 poeng.

Stabilt blant de mest korrupte ligger mange av de landene vi gir bistand til. Fattige land er nærmest pr. definisjon korrupte. Derfor innebærer det høy risiko å være så gavmild som Norge. 2,3 milliarder kroner ga vi i bistand til 11 av de 12 mest korrupte landene i verden i fjor.

Løpende vurdering

— Afghanistan, Sudan og Somalia er blant verstingene som får mye norsk bistand. Er det ingen grense for hvor korrupt et land kan være og likevel få bistand?

- Det er alltid en vurdering. I Somalia er det aller meste nødhjelp, og det er ikke langsiktig bistand, sier Fiskaa.

Langsiktig er det derimot i Afghanistan, som får rundt 750 millioner kroner i året. Over en halv milliard kroner av dette følges opp fra den norske ambassaden i Kabul. Riksrevisjonens rapport om rikets styring med finansene i 2010 inneholdt kraftig kritikk av norsk kontroll med disse midlene.

Svak kontroll

Riksrevisjonen viste at Norge sendte penger inn i det afghanske statsbudsjettet uten å sjekke at pengene var regnskapsført der. Den norske ambassaden betalte også ut nye bidrag til prosjekter, uten å vite om forrige utbetaling var kommet frem. Dette er i strid med reglene, og Utenriksdepartementet forsikrer at de har styrket både kontrollen og kompetansen på ambassaden.

Tidligere i år holdt Norge en periode tilbake 300 bistandsmillioner i Afghanistan etter en korrupsjonsskandale i Kabul Bank, men friga midlene da de mente afghanerne hadde ryddet opp,

Litt av bistanden går til antikorrupsjonstiltak. Men fremgang i kampen mot korrupsjon er vanskelig å spore blant verstingene. Afghanistan avanserte 0,1 poeng siden i fjor, Somalia falt tilsvarende. Haiti, som får over 400 millioner i norsk bistand, har falt fra 2,2 i fjor til 1,8 i år.

Norges kanskje største bistandsmottager gjennom tidene, Tanzania, viser imidlertid fremgang: 3 poeng i år, mot 2,7 i fjor.

siri@aftenposten.no