Johnsen (Ap) møtte fredag den franske finansministeren Christine Lagarde i Paris.

— De hører på oss, og vi blir positivt mottatt. Men vi får ingen løfter. I dag bare registrerte Lagarde våre synspunkter. Men jeg føler at de norske argumentene slår godt, sier Johnsen til NTB etter møtet.

Regjeringen har lenge jobbet for å beholde den norske garantien for bankinnskudd på 2 millioner kroner. EU satte i kjølvannet av finanskrisen grensen for statens garantiansvar overfor innskyterne til 100.000 euro, rundt 800.000 kroner.

- Ikke konkurransevridende

Regjeringen er bundet gjennom EØS-avtalen på dette området, noe som betyr at garantien for bankinnskudd i Norge vil bli betydelig svekket. Og EU viser ingen tegn til å gi etter for de norske argumentene.

- Dere har holdt på med dette lenge, har dere noen nye argumenter?

— Ja, og det er særlig at vi ikke kan se at det er noe konkurransevridende i dette. Et argument jeg også ser slår godt, er at Norge er det eneste landet som må redusere sin dekningsgrense dramatisk, sier Johnsen til NTB.

Ikke avgjort

Torsdag var han i Brussel for å påvirke EU-parlamentet. Han møtte den tyske sosialdemokraten Peter Simon, som er saksordfører for EU-parlamentets behandling av den nye ordningen for innskuddsgaranti. Han skal legge fram sin rapport til EU-parlamentets økonomikomité 16. mars.

— Simon lovet å ta med seg de norske argumentene og tekstforslagene inn i komiteens videre arbeid, sier Johnsen til NTB.

- Når går det en linje i sanden i denne saken?

— Vi må se om vi når fram i løpet av våren. Hvis ikke får vi se hva som skjer, sier Johnsen, som ikke utelukker at Norge bruker reservasjonsretten sin for første gang.