— Iversen fremstår ikke som en person som er særlig opptatt av å holde gjeldende lover og regler. Konsekvent har han nektet å oppgi opplysninger i inntektsforhold og forsøkt å skjule eierskap, sa advokat Kristian Råum, på vegne av Skatt Vest i Bergen tingrett i dag.

Skattemyndighetene ble saksøkt av rigg-gründer Idar A. Iversen i 2012. Da mente mangemillionæren at han hadde blitt feilaktig skattet for 2005, 2006 og 2007.

Advokat Råums karakteristikker hadde ingen rettslig forankring, men de ønsket å tegne et bilde av Iversen til retten.

— Vi vil vise at han ikke er en lojal skatteyter, og at det er en side mot hans troverdighet, sa han.

BT har prøvd å nå Iversen i Singapore, uten å lykkes.

Slo til mot hjemmet

Selve søksmålet fra riggmillionæren har grobunn fra 2007. Da sto gründeren oppført med en skattemessig inntekt på 181,6 millioner kroner.

Skatt Vest fattet imidlertid mistanke om at ikke alt var som det skulle med skatteoppgjøret. For drøyt fem år siden slo politiet i Bergen til mot Iversenshus på Paradis. Han ble da siktet for å ha unndratt inntekter på 93 millioner kroner fra beskatning.

Iversen klaget til skatteklagenemnda, men vant ikke frem og gikk til søksmål. Dermed er det to vedtak som danner grunnlaget for tvistesaken denne uken.

ALENE: Mandag var altså partene tilbake i retten, men saksøkeren selv stilte ikke opp. - Han møter ikke til forhandlingene. Utover det har jeg ingen kommentar, sier advokatfullmektig Fredrik Klebo-Espe.
Rune Nielsen

Det mest sentrale punktet gjelder en aksjeoverføring fra 2005. Da overførteIversen 1 850 000 aksjer i selskapet Neptune Marine Oil & Gas Ltd til Southern Navigation Ltd (SN Ltd).

Ifølge skatteklagenemnda utløste dette en skattemessig gevinst forIversenpå 46,7 millioner kroner. Iversenskulle da ha betalt 13,1 millioner i skatt, noe han ikke gjorde.

Advokaten hoppet av

Søksmålet til 61-årige Iversen var ment å gå for retten før jul (se fakta). Det ble imidlertid aldri noe av, da hans mangeårige advokat Christian Grahl-Madsen trakk seg fra saken. Iversen ba om utsettelse av saken, noe han fikk.

Med nytt advokatteam ble også stevningen delvis barbert, begrunnet med «prosessøkonomiske hensyn».

— Det sentrale i dag er gevinstbeskatning på realisasjon av aksjer i 2005 og skattepliktig fordel ved overføring av aksjer til Iversen i 2007, sa hans advokatfullmektig Fredrik Klebo-Espe i retten.

Etter det BT erfarer påsto Iversen opprinnelig at Skatt Vest hadde gjennomført feil beskatning av drøye 200 millioner kroner. I dag er dette halvert, med henholdsvis 46 millioner kroner for inntektsåret 2005 og omtrent 52 millioner kroner for 2007.

Uenig om aksjepris

— Det er ikke omtvistet at han realiserer aksjer og at det er en skattepliktig transaksjon, men det handler om når det fant sted og hvordan det ble gjennomført, sa Klebo-Espe.

Spesielt er det uenighet om aksjens inngangs- og utgangsverdi. Dermed ble den skattepliktige gevinsten for høy, ifølge han.

— Skattemyndighetene oppjusterte aksjen til rundt 27 norske kroner. Det er omtrent dobbelt så høyt enn hva den ble bokført til.

Skatt Vest bestrider imidlertid at det ble gjort feil ved beregning av aksjegevinsten i 2005. De viser til at skatteklagenemndas vurderinger og konklusjoner er fullt ut holdbare.

Vurderer tiltale

Mandag var representanter fra Skatt Vest og Sentralskattekontoret for storbedrifter til stede for å overvære rettssaken. Alle hadde jobbet tett på saken rundt Iversen.

BESLAGLA DOKUMENTER: BT skrev om politiaksjonen mot Idar A. Iversen i oktober 2008.
Rune Nielsen

— Vi er her for å lytte og komme med eventuelle innspill, sier seniorskattejurist Harald Eeg.

Også to fra Økokrim var i salen. Økokrim overtok straffesaken mot Iversen fra 2008 før jul, en sak som i utgangspunktet er ferdig etterforsket av politiet i Bergen.

— Vi går nå gjennom bevisene og foretar en vurdering av om det kreves supplerende etterforskning, sa førstestatsadvokat Petter Nordeng hos Økokrim til BT før jul.

Han turte ikke gi noen indikasjon på når Økokrim vil avgjøre om det skal tas ut tiltale motIversen.

—  Det er ganske mange dokumenter og beslag som vi må få oversikt over i denne saken.

Saken skal gå i Bergen tingrett til og med torsdag.

Rik på rigg: Idar A. Iversen slo seg opp på riggselskapet Neptune Marine Oil & Gas Pte, som han etablerte i 2002 i Singapore. Før dette jobbet han blant annet som Berge Gert Larsens nestkommanderende i Odfjell.