Regjeringen foreslår til neste års statsbudsjett å bevilge 87 millioner kroner til arbeidet mot kapitalflukt. Det er en økning på 8 millioner kroner, tilsvarende 10 prosent.

Les også:

Pengene skal brukes til å kjempe mot skatteparadiser, stanse ulovlig kapitalflyt ut av utviklingsland, og styrke kompetanseprogrammet Skatt for utvikling, som Norge lanserte i vår.

Så langt er Norge engasjert i Mosambik, Tanzania og Zambia, der lokale myndigheter skal lære norske skatteferdigheter.

Samtidig investerer Oljefondet over 1,3 milliarder kroner i to gruveselskaper i Zambia, som anklages for skattesvindel.

Knusende rapport

Det sveitsiske selskapet Glencore og Canada First Quantum Minerals har ifølge en rapport fra konsulentselskapet Econ Pöyry, unndratt millioner i skatt fra Zambia.

Nå er selskapene, ifølge Framtiden i våre hender, klaget inn for OECD for sin skattepraksis.

Flere organisasjoner krever at gruveselskapene blir stilt til ansvar og at det som ifølge rapporten er unndratte skattepenger, utbetales til zambiske myndigheter.

Glencore har avvist anklagene i rapporten og mener den er full av feil og unøyaktigheter.

Zambia er blant verdens ti største kobberprodusenter, men gruveindustriens inntekter utgjør mindre enn 4 prosent av landets statsbudsjett.

Leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad, mener situasjonen i Zambia viser at norske myndigheter har et troverdighetsproblem når det gjelder arbeidet mot ulovlig kapitalflukt.— Vi kan ikke bekjempe ulovlig kapitalflukt og skatteparadiser på den ene siden og samtidig investere milliarder av kroner i selskaper som driver med åpenbar og storstilt skatteunndragelse, sier Hermstad til NTB.

- Ingen mening

Skatteetaten har ingen mening om skattesnyteriet som kommer frem i rapporten fra Econ Pöyry.

— Vi vet at gruveselskapene ikke har lyst til å betale mye skatt, samtidig som vi er i Zambia som konsulenter for å bistå med skattleggingen. Hva Oljefondet investerer i, er det ikke opp til meg å mene noe om, sier internasjonal direktør i Skattedirektoratet Fredrik Aksnes til Aftenposten.

- Er Skatteetaten helt likegyldig til at den norske stat på den ene siden investerer i selskaper som unndrar store skattebeløp fra Zambia og på den andre siden bruker millioner på å styrke Zambias skatteevne?

— Skatteansatte har ingen politiske meninger. Jeg mener noe om det som privatperson, men hvor Oljefondet investerer får de høyere organer ta seg av, sier Aksnes.

Svaret fra Skatteetaten får Hermstad til å riste på hodet.

— Her vil man late som man har en samstemt politikk ved å la være å si noen ting. Det høres ut som de er pålagt munnkurv mot å si det de logisk sett burde sagt, nemlig at her møter staten seg selv i døren noe så voldsomt, sier han.

- Etterforsker ikke andre lands skattelovgivning

Både Oljefondet og Finansdepartementet er klare på at de ikke kommenterer enkeltsaker.

Sistnevnte vil kun svare generelt på begge parters veiene.

— Det norske Finansdepartementet etterforsker ikke brudd på andre lands skattelovgivning, skriver statssekretær Hilde Singsaas til Aftenposten.

Foreligger det økonomisk kriminalitet som bryter med kriteriet «andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer» er det Etikkrådets ansvar å se nærmere på saken.

— De anbefaler om vi skal observerere en situasjon nærmere, eventuelt trekke oss ut.