Borgarting lagmannsrett ser så alvorlig på lovbruddene at straffen settes strengere enn aktors påstand. Forsvarerne varsler at de leser dommen med tanke på argumenter for å anke den inn for Høyesterett.

Les også:

Undervisningsbygg er Oslos eiendomsselskap med ansvar for alle kommunens skoler. Den hovedtiltalte var ansatt som prosjektleder da Aftenposten i 2006 avslørte at han ga jobber til en kamerat som drev bedriften Håndverksekspressen. Fra 2003 til 2006 økte omsetningen i bedriften fra 7 til 53 millioner kroner, nesten bare takket være oppdrag fra prosjektlederen.

Dobbeltfakturering

Prosjektlederen hadde også en kamerat som drev Bryn Håndverkssentral, hvor omsetningen økte fra 10 til 35 millioner kroner, en stor del av omsetningen var fra Undervisningsbygg.

Retten finner det bevist at de tre ved hjelp av dobbeltfakturering, fakturaer for jobber som aldri ble gjort og dokumentfalsk svindlet kommunen for 8,5 millioner kroner. Prosjektlederen er dømt for å ha beriket seg med 1,5 millioner kroner.

Aktor la ned påstand om at prosjektlederen burde få fire år og seks måneder i fengsel, med ett år betinget. For de to bedriftslederne mente aktor at passende straff var to år og seks måneder, med ett år betinget.

100 millioner

Retten kom til at dette var for mild straff. Den finner bare ett formildende element, og det er at politiet har brukt svært lang tid på etterforskningen. Mens politiet jobbet med denne saken, ble en annen ansatt i Undervisningsbygg arrestert, han hadde svindlet for over 100 millioner kroner og denne saken ble prioritert.

Lagmannsretten mener at prosjektlederens forbrytelse fortjener seks års fengsel, men på grunn av etterforskningstiden slipper han med fem år, hvorav ett er betinget. De to bedriftslederne får to og et halvt år hver, med seks måneder betinget.

Alle tre fradømmes retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år.

— Min klient er meget skuffet over dommen. Vi noterer oss at straffen er høyere enn aktors påstand, sier Berit Reiss-Andersen som forsvarer innehaveren av Håndverksekspressen.

Hun sier at de vurderer å anke straffens lengde og over det dde mener er saksbehandlingsfeil. Det samme sier advokat Olle Nohlin som forsvarer prosjektlederen.

Fikk medhold

Statsadvokat Håvard Skallerud beklager at politiets ressurssituasjon gjorde at saken ble liggende ubehandlet i ett år. Men han er tilfreds med at han fikk medhold i nesten alt.

— Dommen viser at korrupsjon nå straffes strengt, slik både lovgiver og Høyesterett forutsetter. Vi er også tilfredse med at alle tre fikk rettighetstap på fem år, da saken viser at de alle er uskikket til å drive næringsvirksomhet, sier han.