Oslo kommune deler i år 50 nye drosjeløyver til NorgesTaxi.

Nå har drosjesjåførene i hovedstaden fått nok.

De mener det blir stadig vanskeligere å leve av å kjøre drosje, og hevder flere nye løyver bare vil øke prisene.

— Jeg har jobbet som drosjejåfør i 13 år. Før var det færre løyver og bare to-tre sentraler. Da kunne kundene føle seg tryggere, drosjene var billligere, og det var nok å gjøre for oss som kjører. Nå jobber jeg 300 timer i måneden, men lønna har gått ned 30 prosent sammenliknet med hva den var for to år siden, forteller Arfan Ashgar, en av initiativtagerne til underskriftskampanjen.

Fullt på holdeplassene

I begynnelsen av april leverte Ashgar 430 underskrifter fra drosjeeiere og sjåfører til samferdselsbyråd Ola Elvestuen.

— Det var det vi klarte å samle sammen i løpet av en uke. Det er mange flere som støtter denne saken, sier Ashgar.

I oppropet kommer taxisjåførene med en rekke krav til Oslo kommune.

  • De ønsker ikke flere løyver, fordi det allerede er for mange drosjer som kjemper om kundene. Den lange ventetiden på holdeplassene gjør at sjåførene ikke klarer å få inn akseptabel inntekt i løpet av vanlig arbeidsdag.
  • Selskaper med løyver utenfor Olso, som Follo, Asker og Bærum og Nedre Romerike, bør helst kjøre i sitt eget område.
  • Drosjeeierne ber også om å bli fritatt for bombenger, siden de driver «kollektivtrafikk». Sjåførene mener dessuten at det må bygges flere drosjeholdeplasser.

— Vi får stadig problemer med politi og parkeringsvakter fordi det ikke er plass til oss på holdeplassene. Vi får stadig parkeringsbøter. Det igjen fører til økte utgifter for oss. Men hvor skal vi egentlig vente på kunder når det er fullt over alt? lurer Ashgar.

Han kjører for Norgestaxi, som om en måned får 50 nye løyver.

— Sentralene vil selvsagt ha flere løyver. De tenker på seg selv, ikke på drosjeeierne eller kundene, hevder Ashgar.

65 prosent dyrere på fire år

I dag er det 1780 drosjeløyver i Oslo.

Altfor mange, ifølge drosjesjåførene.

— I Danmark er det 1,9 drosjer per 1000 innbygger. I Oslo er det nesten fire biler per 1000 innbygger. Det bidrar til at prisene går opp, sier Ashgar.

— Når det er for mange biler, blir det liten etterspørsel. Vi står lenge og venter på nye turer. Samtidig må vi som drosjeeiere dekke kostnadene våre. Dermed går prisene per tur opp, sier Ashgar.

Sveining Fjose i Menon Business Economics støtter langt på vei Ashgar.

I 2011 leverte de en behovsanalyse for antall drosjeløyver i Oslo og Akershus, der de anbefalte at antall løyver i Oslo holdes på dagens nivå.

— Politikken i taximarkedet har ikke vært vellykket. For å gjøre tilbudet mer attraktivt for publikum er det viktig å stimulere til mer konkurranse mellom sentralene. Men løsningen er ikke flere løyver, fordi dette vil føre til et fall i antall turer pr. løyve. Drosjenæringen vil da forsøke å opprettholde lønnsomheten ved å øke prisene. Dette har de muligheten til fordi konkurransen i drosjemarkedet fungerer for dårlig. Tiltak må derfor gjennomføres for å bedre konkurransen i markedet, uttalte Fjose til Aften i november 2011.

Rapporten fra Menon Business Economics viser at prisen per kilometer kjørt med drosje har gått opp 65 prosent i perioden 2007 til 2010.

Prisstigningen på andre varer og tjenester i samme periode var 8,6 prosent.

Samtidig som det totale antall løyver i Oslo er økt, har det totale antallet drosjeturer som kjøres per år gått ned.

Det skyldes bedre tilbud fra Ruter, ikke minst om natten, men trolig også prisstigningen.