I slutten av juni ble EU-landene enige om at en bankunion er en del av løsningen på gjeldskrisen som herjer i Europa. Etter planen skal den nye unionen være klar innen utgangen av året, men flere land er ivrige etter å få på plass en bankunion så fort som mulig.

– Dette er ikke noe Tyskland vil være med på, uttalte Angela Merkel i går. Tysklands statsminister står hardt på kravene om at kriselandene må overgi mer kontroll til EU om en bankunion skal komme på tale.

En bankunion mellom EU-landene kan hjelpe Europa ut av krisen, men da krever også Tyskland mer kontroll. De krever at mer makt sentraliseres i EU-hovedkvarteret i Brussel. Da vil for eksempel alle EU-land sine budsjetter vil være underlagt sentralstyring fra Brussel.

Bankunionen vil integrere finansmarkedene i EU ytterligere og være med på å spre risikoen. Land som Hellas, Italia og Spania vil kunne nyte godt av blant annet Tyskland sin høye anseelse i finansmarkedene.

Tilsynsmyndighet

Foreløpig har Tyskland, med Angela Merkel i spissen, vært svært skeptiske. Hun krever at EU oppretter et overnasjonalt tilsyn med banksektoren i hele eurosonen. Den europeiske sentralbanken (ECB) vil få denne tilsynsmyndigheten. Men eksperter tror at opprettelsen av en europeisk tilsynsmyndighet for banksektoren vil ta flere år, ikke noen måneder slik EU ønsker.

- Dette er svært komplisert, og det er ikke gjort i en håndvending. Derfor vil det ta lang tid før EUs krisefond kan gi direkte støtte til spanske banker siden det er et krav at denne tilsynsmyndigheten skal opprettes først, fremholder Sony Kapoor, sjef for tankesmien Re-Define.