Juni er tradisjonelt sett den mest hektiske måneden for hyttesalg ved sjøen.

En oversikt over prisutviklingen for sjøhytter så langt i år, viser at nordmenn er litt mer avventende i forhold til på boligmarkedet.

Det kan bety flere muligheter for gode kjøp.

— Det er kjøpers marked for fritidsboliger ved sjøen. Gjennomsnittsprisen så langt i år ligger 6 prosent lavere enn for tilsvarende periode i 2011. Erfaringsmessig går prisene på fritidsboliger ved sjøen noe ned i andre halvår fordi de største og dyreste hyttene ofte selges første halvår. Hvis denne trenden fortsetter, kan dette føre til en negativ prisvekst for fritidsboliger ved sjøen når vi oppsummerer årets omsetninger, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Eff presenterte i dag årsrapporten for hytter ved sjøen utført av TNS Gallup for Eff og Finn.

Selger færre dyre hytter

Gjennomsnittsprisen for sjøhytter ligger nå på 2.439.000 kroner. Det er 3 prosent høyere enn snittet fra hele fjoråret, men altså 6 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor, fra januar til og med mai.

— Hovedforklaringen til den moderate prisutviklingen er at det selges færre dyre hytter, det betyr ikke nødvendigvis at de samme hyttene er blitt billigere. Men det er likevel store muligheter nå til å gjøre fornuftige kjøp av vanlige hytter, for prisene øker ikke mye, og det er ikke så stor konkurranse om hvert enkelt objekt, sier Laugen til Aftenposten.no.

Dobbel så høy pris nær sjøen

Beliggenhet er og blir en avgjørende faktor for prisen.

- Er hytta mindre enn 50 meter unna sjøen, ser vi nesten en dobling av prisen i forhold til hytter som er lengre unna enn 200 meter, sier Laugen.

Så langt i år er det i Fredrikstad det er solgt flest sjøhytter.

— Vi selger mest til folk i Oslo-regionen. Jeg tror folk omsider har tatt innover seg at man kommer seg til Fredrikstad på en time. Samtidig er området litt underpriset ennå. Ser man på hytter til 3-4 millioner, må man regne med å legge på 500.000 - 600.000 kroner for tilsvarende hytte på Hvaler, sier eiendomsmegler Geir Winther i DNB Eiendom i Østfold.

Han sier at hytter fra 2-4 millioner er lettsolgte, mens det blir vanskeligere når prislappen beveger seg forbi 5 millioner kroner.

Godt forberedte kjøpere

Også eiendomsmegler Jørgen E. Pettersson i Krogsveen Vestfold, mener Østfold har vært underpriset lenge, og mener dette kan være årsaken til at fylket har hatt salgsvekst på hytter så langt i år.

I Vestfold peker imidlertid salgspilene nedover.

— Det har så godt som ikke vært omsetning av de dyreste hyttene. Samtidig har selgerne veldig høye forventninger. Og samtidig er kjøperne veldig bevisste på hva de vil ha, så salgene går tregere, sier Pettersson.

Også Winther understreker hvor godt forberedte kjøperne er i dagens marked. Her er det ingen som hopper på det første og beste.

— Kjøperne er dyktige, de scanner markedet godt og har sterke forventninger til hva som er riktig pris, sier Winther.

Det er hyttene på Sørlandet, med kommunene Grimstad, Lillesand, Kristiansand, Søgne og Lindesnes, som er på pristoppen.

De ti dyreste hytteområdene

Snittpriser 2011:

Grimstad: kr 6.138.000

Lillesand: kr. 5.671.000

Tjøme: kr. 5.631.000

Sandefjord: kr. 4.810.000

Søgne: kr. 4.650.000

Kragerø: kr. 4.481.000

Tvedestrand: kr. 3.768.000

Kristiansand: kr. 3.673.000

Risør: kr. 3.526.000

Farsund: kr. 3.240.000

Konkurranse fra Spania?

Prisdumping på ferieboliger i Spania den siste tiden er en faktor meglerne nå følger med på som en mulig konkurrent.

— Jeg tror absolutt folk har det som et godt alternativ. Jeg tror billige Spania-boliger kan være en bidragsyter til at vi får konkurranse i markedet her hjemme, og det kan virke prismodererende, sier Pettersson.

«Snobbeeffekten»

Laugen sier hytteområdenes status har mye å si for hvilke områder som prises høyt.

— «Snobbeeffekten» gjør at enkelte områder er dyrere enn andre. Ser man på sjønære hytter svært nær Oslo, som Nesodden, Drøbak og Hurum, kan man her gjøre gode kjøp, de har ikke så høyt prisnivå, sier Laugen.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook