Med over 80 norske selskaper på kundelisten, har det London-baserte selskapet Euro Parking Collection (EPC) spesialisert seg på innkreving av bompenger og parkeringsbøter over landegrensene.

Fjorårets regnskap viser at selskapet har fått hånd om et lukrativt marked.

Følg Aftenposten Økonomi på Facebook!

— For godt betalt?

- Om vi tar oss for godt betalt? Vel, vi mener at den tjenester vi tilbyr er verdt pengene våre kunder betaler, sier direktør Stuart Hendry i Euro Parking Collection på spørsmål om selskapet - basert på fjorårets regnskap - tar seg for godt betalt for jobben de utfører.

Tallene avdekker i alle fall at dette er en forretningsidé med potensial for solide bunnlinjer. Fjorårets regnskap viser at EPC omsatte for 36,4 millioner kroner. Resultatet før skatt var på 14,7 millioner kroner, en resultatmargin på rundt 40 prosent. Dermed kunne aksjonærene - som stort sett er svenske og norske investorer - bevilge seg et utbytte på totalt ca. 8 millioner kroner.

At norske bompenger bidrar til et slikt aksjeutbytte — i et utenlandsk selskap - er likevel ikke noe Statens vegvesen kunne ta hensyn til da de på vegne av bompengeselskapene fremforhandlet avtalen med selskapet.

- Vi har ikke anledning i en anskaffelse til å diskriminere tilbydere på bakgrunn av nasjonalitet eller lokal tilhørighet. Vårt fokus er rettet mot å inngå avtaler som i størst mulig grad sikrer våre interesser, understreker Jonas Wang i Statens vegvesen.

Nytt marked

Det var da manuelle bomstasjoner ble erstattet med autopass-systemet at norske bomselskaper fikk problemer med å spore opp enkelte bileiere - spesielt bilister med kjøretøy registrert utenfor Skandinavia.

Dermed oppsto det et marked her i landet for selskaper som spesialiserte seg på å lete opp bileierne i nasjonale registre rundt omkring i Europa. Den første fellesavtalen inngikk Statens vegvesen med EPC i 2007. I år ble avtalen fornyet, etter en ordinær anbudskonkurranse der EPC kom med det billigste tilbudet.

- Om prisen var «for» høy er vanskelig å vurdere, spesielt siden innkreving over landegrenser er et forholdsvis nytt marked. Alternativet ville ha vært bare å avskrive utenlandske passeringer, noe som ville ført til tapte inntekter, påpeker Jonas Wang i Statens vegvesen.

Hos Euro Parking Collection påpekes det også at virksomheten er provisjonsbasert. Dersom ikke bilisten betaler, blir heller ikke kunden i Norge fakturert for jobben.

- Vår suksess er basert på hvor dyktige vi er til å få bileierne til å betale, understreker direktør Stuart Hendry. Han legger samtidig til at det ikke er de norske selskapene - men den engelske samferdselsaktøren Transport for London - som er selskapets mest innbringende kunde.

- Mer effektivt

Euro Parking Collection er imidlertid ikke noe inkassoselskap.

De sporer opp bilisten og sender faktura på det eksakte beløpet. Norske bompengeselskaper må bare håpe at bilistenes egen samvittighet får dem til å betale.

Det blir nesten aldri satt i gang noen rettslig innkreving av beløpet.

- De har spesialisert seg på denne type virksomhet, og vi har vurdert anbudsutsetting å være rimeligere og mer effektivt enn om bompengeselskapene skulle gjort dette på egen hånd, sier Jonas Wang i Statens vegvesen.