• BEKYMRET: Fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes i NAV er spesielt urolig for økningen i langtidsledige.

Nå skrur arbeidsmarkedet seg til

Mens ledigheten faller på landsbasis, øker den i Hordaland.