• SKISSE: Foreløpig eksisterer det bare skisser for det nye energiteknologibygget som planlegges mellom Geofysen og Realfagbygget, der hvor den såkalte Auditoriefløyen ligger nå. Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, understreker at realiseringen av bygget likevel kan skje fort, fordi universitetet vil bruke sine egne eiendomsselskaper, og er ikke avhengig av statlige bevilgninger i denne saken.

Skal utdanne sivilingeniører i Bergen

Forskningsmiljøene i Bergen skal samles om et kjempeløft på energiforskning i ScienceCityBergen. Satsingen inkluderer nybygg og sivilingeniørutdanning.